Gry blockchain królują wśród zawirowań regulacyjnych 

2023-07-11 / Tagi:

Gry blockchain królują wśród zawirowań regulacyjnych 

W obliczu nasilonych działań regulacyjnych kilka sektorów, w tym DeFi i NFT wykazało niepokojące spadki. Jednak dane pokazują, że gry typu blockchain pozostały niezachwiane w obliczu zawirowań, osiągając 37% udział w całym rynku dApp. 

Gry blockchain dominują na rynku dApp 

W poprzednim kwartale działania organów regulacyjnych wobec branży kryptowalut nasiliły się. W obliczu wyzwań z tym związanych kilka sektorów, w tym DeFi i NFT wykazało niepokojące ruchy. Jednak wiele przemawia za tym, że sektor gier typu blockchain pomimo wszystko pozostał niezachwiany. 

Według raportu platformy DappRadar, kategoria gier nadal jest najbardziej dominująca, osiągając 37% udziału w całym rynku aplikacji zdecentralizowanych (dApp). Liczba ta nadal spada z 45% dominacji na rynku, która miała miejsce w poprzednim kwartale. 

Oznaki ożywienia rynku 

Dane ujawniły również wzrost o prawie 8% codziennych unikalnych aktywnych portfeli (dUAW) angażujących się w dApps on-chain (od pierwszego kwartału). Można to interpretować jako zachęcającą oznakę ożywienia rynku. 

– Pomimo zawirowań regulacyjnych, które przeniknęły krajobraz, rynek aktywów cyfrowych nadal prosperował, co odzwierciedla wzrost aktywnego zaangażowania – zauważyli eksperci DappRadar. 

Łagodne odbicie nastąpiło w postaci szumu wywołanego wokół memecoinów i „airdrop hunterów” L2, gdy dominacja DeFi wzrosła z 23% do 32%. Jednak, w porównaniu z poprzednim kwartałem protokoły DeFi odnotowały gwałtowny spadek TVL o ponad 7%, osiągając 77,6 miliarda dolarów. 

W opublikowanym raporcie podkreślono, że spowolnienie było nieoczekiwane i wyraźnie kontrastuje z przewidywaną trajektorią wzrostu krajobrazu DeFi. 

Bezpośredni wpływ działań regulacyjnych 

Podczas, gdy Ethereum nadal utrzymywało się na czele z marginalnym 2% spadkiem w stosunku do poprzedniego kwartału, nie można tego samego powiedzieć o dwóch pozostałych wiodących blockchainach – BNB i Polygon. Po pozwie SEC, który został złożony na początku czerwca token BNB odnotował 19% spadek TVL. Oznacza to najpoważniejszy spadek spośród wszystkich rozważanych łańcuchów bloków. Natomiast firma Polygon odnotowała 8% redukcję TVL – było to bezpośredni wpływ ataku organów regulacyjnych. 

Okazuje się, że to rynek NFT został najbardziej dotknięty ostatnimi wydarzeniami w branży. Jego wolumen obrotu w drugim kwartale spadł o 38% osiągając poziom 2,9 miliarda dolarów. Jednak, jak określono w raporcie, spadek ten niekoniecznie oznacza zmniejszenie zainteresowania rynku lub aktywności. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.