Górnicy Bitcoin wywierają presję na cenę BTC 

2024-02-07 / Tagi:

Górnicy Bitcoin wywierają presję na cenę BTC 

Analitycy giełdy kryptowalut Bitfinex przypisują spadek ceny BTC górnikom Bitcoin, którzy wykorzystali niedawny wzrost wartości tego aktywa do osiągnięcia zysków. Dane pokazują, że 12 stycznia, czyli drugiego dnia handlu nowymi funduszami ETF Bitcoin, górnicy wysłali na giełdy BTC o wartości ponad 1 miliarda dolarów. 

Górnicy Bitcoin w szale sprzedaży 

Według najnowszej edycji raportu giełdy kryptowalut Bitfinex rezerwy posiadane przez górników Bitcoin znacznie się zmniejszyły. Analitycy zauważyli, że po zatwierdzeniu funduszy typu spot ETF Bitcoin górnicy wykorzystali wzrost ceny BTC do 49 000 dolarów, a wydarzenie to było katalizatorem do wyjścia lub lewarowania swoich pozycji. 

Ponieważ Bitcoin oscyluje obecnie wokół 42 800 dolarów, Bitcoin Miner Reserve, wskaźnik odzwierciedlający ilość BTC przechowywanych w portfelach powiązanych z górnikami, spadł do najniższego poziomu od czerwca 2021 r. Zasoby górników Bitcoin wynoszą obecnie 1,826 miliona BTC. Ponieważ wskaźnik ten reprezentuje część podaży Bitcoina, której górnicy nie sprzedają, spadek sugeruje, że albo wyładowują swoje aktywa, albo wykorzystują je do pozyskania kapitału. 

Duże odpływy Bitcoina 

Dane dotyczące łańcucha pokazują, że 12 stycznia, czyli drugiego dnia handlu nowymi funduszami ETF na Bitcoin, górnicy wysłali na giełdy BTC o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Portfele górników również odnotowały ruch na zewnątrz w wysokości 13 500 BTC (1 lutego), co oznacza najwyższy ujemny odpływ od czasu utworzenia Bitcoin Miner Reserve. 

– W związku z tym, że następny halving Bitcoina odbędzie się w kwietniu 2024 r., co oznacza, że górnicy Bitcoin otrzymają w przyszłości o 50 procent mniejsze przychody za każdy wydobyty blok, wydaje się, że górnicy sprzedają swoje zasoby BTC, aby sfinansować zakup większej liczby wydajnych platform wydobywczych – możemy przeczytać w raporcie Bitfinex. 

Posiadacze długoterminowi bez znaczących ruchów 

Pomimo tego, że górnicy Bitcoin sprzedają swoje aktywa, aby sfinansować koszty operacyjne, to większość długoterminowych posiadaczy pozostaje na swoim stanowisku i niechętnie wyprzedaje swoje zasoby po aktualnych cenach rynkowych. 

– Ten trend utrzymywania pozycji, szczególnie wśród inwestorów długoterminowych, odzwierciedla ciągłą wiarę w przyszłą aprecjację Bitcoina – stwierdzono w raporcie. 

Analitycy Bitfinex zauważyli jednak niewielki wzrost wydatków na starsze BTC. Jest to widoczne, szczególnie wśród posiadaczy posiadających te aktywa od roku do dwóch lat. Giełda kryptowalut stwierdziła, że w przeszłości takie notowania poprzedzały potencjalne szczyty rynkowe. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.