Po zatwierdzeniu ETF popyt inwestorów na Bitcoina słabnie

2024-01-24 / Tagi:

Po zatwierdzeniu ETF popyt inwestorów na Bitcoina słabnie

Prawie tydzień po zatwierdzeniu przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pierwszych funduszy typu spot Bitcoin ETF, popyt inwestorów na BTC spadł. Analitycy zauważają także dużą aktywność sprzedażową wśród posiadaczy krótkoterminowych. 

Spadek popytu wśród inwestorów BTC 

Wiele wskazuje na to, że po zatwierdzeniu przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pierwszych funduszy typu spot Bitcoin ETF popyt inwestorów na BTC spadł. W cotygodniowym raporcie platformy analitycznej CryptoQuant stwierdzono, że zgodnie z oczekiwaniami zatwierdzenie spotowego funduszu ETF Bitcoin było wydarzeniem mającym na celu „sprzedaż wiadomości”. Mimo, że handel nowymi produktami rozpoczął się 11 stycznia z rekordowymi wolumenami, to giełda kryptowalut Coinbase odnotowała wysoki wolumen transferów pozagiełdowych sięgający miliardów dolarów. 

Korekta ceny Bitcoina 

Niestety Bitcoin był świadkiem presji cenowej nastawionej na spadek. W ciągu kilku dni aktywo to straciło około 15% swojej wartości – notując spadek ceny z 49 000 dolarów do 41 500 dolarów. Chociaż cena Bitcoina oscyluje obecnie wokół 42 800 dolarów i wydaje się, że presja spadkowa osłabła, to wskaźniki na łańcuchu sugerują tendencję do większej korekty cen. 

Obecnie inwestorzy krótkoterminowi i duzi posiadacze BTC przeszli na postawę „bez ryzyka” i wpadli w szał sprzedaży. Widać to po spadku wskaźnika Inter-exchange Flow Pulse (IFP) poniżej 90-dniowej średniej kroczącej – ma to miejsce po raz pierwszy od sierpnia 2021 r. Analitycy z platformy CryptoQuant twierdzą, że jest to oznaka tego, że przepływy Bitcoinów pomiędzy inwestorami a giełdami instrumentów pochodnych przestały rosnąć, sugerując ostrożność i tendencję do korekt cen. 

Niezrealizowane marże zysku nadal wysokie 

W oparciu o wspomniany wyżej raport można założyć, że rynek Bitcoina nie osiągnie najniższego poziomu cen szybko, ponieważ niezrealizowane marże zysku nie spadną na tyle, aby się wyczerpać. W związku z tym nowy rajd nie jest obecnie planowany. 

Z perspektywy krótkoterminowej Bitcoin spadł do bardziej zrównoważonych poziomów. Niezrealizowane zyski posiadaczy krótkoterminowych spadły z 48% z grudnia 2023 r. do 16% (po ostatnim spadku wartości aktywów). Jednak wciąż może pojawić się potrzeba spadku marży zysku poniżej 0% i to zanim będziemy mogli nazwać cenę BTC najniższą. 

Co ciekawe, platforma CryptoQuant zakłada, że BTC może ostatecznie spaść do 32 000 dolarów, czyli ceny zrealizowanej przez krótkoterminowego posiadacza. Wynika to z tego, że przed zatwierdzeniem przez ETF inwestorzy płacili za dużo, aby otworzyć długie pozycje. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.