Ethereum nadal rentowne 

2023-09-01 / Tagi:

Ethereum nadal rentowne 

Ubiegłoroczna krwawa łaźnia i późniejsze korekty na rynku, a zwłaszcza sierpniowa wyprzedaż, nasiliły presję spadkową Ethereum. Wartość największego na świecie altcoina spadła do 1580 dolarów a wielokrotne próby przebicia się powyżej poziomu 1700 dolarów nie powiodły się. Jednak dane sugerują, że aktywa te są nadal rentowne, i to niezależnie od aktualnej wartości. 

Skok wartości ETH 

Wydarzenia na rynku kryptowalut nasiliły presję spadkową Ethereum. Wcześniejsze wielokrotne próby przebicia się powyżej poziomu 1700 dolarów nie powiodły się, ponieważ Ether zatrzymał się w pobliżu wartości 1644 dolarów. Jednak kryptowaluta ostatecznie we wtorek wystrzeliła powyżej tego pierwszego poziomu. Warto przypomnieć, że wolumen transakcji i obrotu w sieci Ether odnotował znaczny spadek po osiągnięciu szczytu – miało to miejsce na początku listopada poprzedniego roku. Tendencja ta sugeruje brak entuzjazmu wśród inwestorów. Wielu traderów zmagało się z wyceną w okolicach 1650 dolarów, która utrzymywała się do wczoraj – nie mając pewności, czy jest ona przewartościowana, czy niedowartościowana. 

Szansa dla Ethereum? 

Według najnowszych danych platformy analitycznej Santiment w okolicach kwoty 1500 dolarów istnieje znaczne wsparcie psychologiczne. Gdyby ETH osiągnął ten próg, mógłby nastąpić znaczny wzrost wolumenu. Analitycy wskazali również na trwający od 4 miesięcy spadek podaży z adresów posiadających od 10 do 10 000 ETH. Ta kohorta inwestorów zgromadziła znaczną akumulację pod koniec ubiegłego roku, zanim przeszła w tryb realizacji zysków, gdy Ether osiągnął najwyższy poziom od roku wynoszący 2120 dolarów. Platforma Santiment stwierdziła, że „ceny mogą nadal rosnąć w miarę realizacji zysków, a ich stan posiadania jest daleki od doskonałej korelacji”. 

– Istnieje kilka rzeczy, co do których warto być optymistą, jeśli inwestujesz w ETH, a coraz więcej projektów w dalszym ciągu wykorzystuje blockchain, co tylko jeszcze bardziej umacnia jego miejsce w kryptowalutach. Jeśli jednak chodzi o sygnał do natychmiastowego powrotu do poziomu 2 tys. dolarów i więcej, z pewnością nie jest on utrwalany przez wieloryby – możemy przeczytać w analizie Santiment. 

Handlowcy detaliczni gromadzą ETH 

Zamiast wielorybów i rekinów, to inwestorzy indywidualni – posiadający co najmniej 10 ETH – gromadzą Ether na obecnym poziomie. Zgodnie z alertem platformy Glassnode osiągnęli w ten sposób najwyższy poziom od 4 tygodni. Obserwacja pokazuje, że grupa handlowców detalicznych odzyskuje pewne zaufanie do rynku. Nastroje te zostały dodatkowo potwierdzone przez rosnący odpływ tokenów Ether z giełd kryptowalut. 

W rzeczywistości saldo wymiany Ethereum osiągnęło najniższy od 5 lat poziom, który wynosi nieco ponad 14,8 miliona ETH. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.