Dzienne transakcje Chainlink gwałtownie rosną 

2023-11-16 / Tagi:

Dzienne transakcje Chainlink gwałtownie rosną 

W ciągu ostatniego miesiąca token Chainlink wzrósł o około 95%, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie altcoinów. Co więcej, najnowsze dane wskazują na optymistyczne trendy w tej sieci, bowiem dzienne transakcje gwałtownie wzrosły o 436%. 

Rentowna pozycja posiadaczy LINK 

Dane pokazują, że token Chainlink wzrósł o około 95% w ciągu ostatniego miesiąca, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie altcoinów. Zwyżkowe tempo wspierają niektóre z kluczowych wskaźników w łańcuchu, które wydają się przemawiać na korzyść sieci. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez platformę Intotheblock, znaczna większość posiadaczy LINK koncentruje się obecnie na zyskach. Warto zauważyć, że ponad 70% z nich poniosło straty przez ponad rok trwającej bessy. Jednak wiele wskazuje na to, że obecnie 56% posiadaczy LINK ma rentowną pozycję. Stanowi to odsetek porównywalny z wieloma innymi czołowymi tokenami. 

Optymistyczne trendy w sieci Chainlink 

Najnowsze ustalenia platformy Intotheblock wskazują także na optymistyczne trendy w sieci Chainlink w zakresie danych transakcyjnych. Dzienne transakcje wzrosły o 436% w stosunku do miesięcznych minimów, co odzwierciedla pozytywne nastroje. 

Dane te znajdują także odbicie w całkowitym wolumenie transakcji, przy czym niedawna aktywność doprowadziła do zauważalnego wzrostu. Tylko w zeszłym tygodniu dzienny wolumen osiągnął 515 milionów dolarów, co stanowi poziom ostatnio obserwowany w lipcu 2022 roku. 

Jeśli chodzi o działalność wielorybów, Chainlink (LINK) był świadkiem znacznej akumulacji netto przez głównych posiadaczy. W ciągu ostatnich 30 dni posiadacze posiadający więcej niż 1% całkowitej podaży zgromadzili znaczną ilość, łącznie 52 450 813 LINKów. 

Rozwiązanie Oracle nabiera tempa 

Warto zauważyć, że kilka pozytywnych zmian w ekosystemie Chainlink odegrało kluczową rolę w ostatnim działaniu tokena LINK. Niedawno Vodafone, duża firma telekomunikacyjna w Europie i Afryce Północnej, oficjalnie nawiązała współpracę z japońskim konglomeratem finansowym Sumitomo Corporation. Ta współpraca wykorzystuje wyrocznie Chainlink do ułatwiania transakcji i wspierania różnych aplikacji, w tym związanych ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych i drogami płatnymi. Platforma cyfrowa została nazwana Pairpoint i ma na celu ustanowienie ram dla pojazdów i urządzeń do autonomicznej interakcji i przeprowadzania transakcji w rozwijającym się środowisku Internetu rzeczy (IoT). To pozytywne ożywienie wpisuje się w szerszy trend faworyzujący rozwiązanie Oracle firmy Chainlink. 

Ponadto spółka Chainlink Trust (GLNK) firmy Grayscale odnotowała znaczny wzrost, osiągając w zeszłym tygodniu premię na poziomie 200% w porównaniu z cenami rynkowymi LINK. To zasadniczo uwypukliło instytucjonalne zapotrzebowanie na aktywa. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.