Czy wysoka aktywność Bitcoin ETF będzie kontynuowana do halvingu? 

2024-04-10 / Tagi:

Czy wysoka aktywność Bitcoin ETF będzie kontynuowana do halvingu? 

Według firmy analitycznej Santiment, przepływy giełdowe funduszy typu spot Bitcoin ETF prawdopodobnie pozostaną wysokie aż do halvingu Bitcoina. Zauważono, że wolumen ETF Bitcoin nie spadł od czasu, gdy w połowie marca wartość tego aktywa osiągnęła najwyższy w historii poziom. 

Wysoka aktywność inwestorów 

Firma Santiment zaobserwowała, że wolumen ETF Bitcoin nie spadł od czasu, gdy w połowie marca wartość tego aktywa osiągnęła najwyższy poziom w historii. 

– Aktywność inwestorów jest nadal znacznie wyższa niż punkt zwrotny, który rozpoczął się pod koniec lutego po napływie indywidualnych inwestorów rozpoczynających handel – napisano w poście na X. 

Santiment spekuluje, że „prawdopodobnie” wysoka aktywność ETF będzie kontynuowana, aż do halvingu Bitcoina. Wydarzenie to będzie miało miejsce za około dwa tygodnie. 

Co się będzie działo po halvingu BTC? 

Według platformy Santiment dzienny wolumen obrotu pośród siedmiu największych funduszy ETF wyniósł 3,19 miliarda dolarów. Jednak czy bezpośrednio po halvingu nastąpi spadek wolumenu ETF i wolumenu w łańcuchu? Lucas Kiely z Yield App zasugerował niedawno, że akumulacja Bitcoina za pośrednictwem funduszy ETF może zmniejszyć prawdopodobieństwo dużych wahań po halvingu. 

Wolumeny funduszy spot Bitcoin ETF wzrosły w marcu do 111 miliardów dolarów. Tym samym prawie trzykrotnie przekroczyły one wolumen w poprzednim miesiącu, co świadczy o stałym zainteresowaniu produktami. Według Farside Investors, napływ Bitcoinów do funduszy ETF wzrósł pod koniec ubiegłego tygodnia – w dniach 4 i 5 kwietnia napłynęło ponad 200 milionów dolarów netto. 

Fundusze EFT napędzają rynek 

Od czasu konwersji na spotowy ETF firma Grayscale w dalszym ciągu obniża łączne dane przy stałych wypływach każdego dnia handlowego. W zeszłym tygodniu fundusz GBTC firmy stracił 738 milionów dolarów, zwiększając łączną kwotę wypływu BTC z produktu do 294 313 BTC. 

Dyrektorzy branżowi pozostają jednak pewni siebie. Dyrektor generalny Ripple, Brad Garlinghouse, przewiduje, że całkowita wartość rynku kryptowalut podwoi się w tym roku, i to właśnie głównie za sprawą spotowych funduszy ETF i halvingu Bitcoina. 

– Jestem bardzo optymistyczny. Myślę, że trendy makro, szersze spojrzenie na sprawy, takie jak fundusze ETF, po raz pierwszy napędzają prawdziwe pieniądze instytucjonalne – powiedział Brad Garlinghouse 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.