Czy wybicie ceny Bitcoina jest bliskie? 

2024-05-14 / Tagi:

Czy wybicie ceny Bitcoina jest bliskie? 

Popularny wykres Bitcoina sugeruje, że cena Bitcoina w najbliższym czasie może wybić się z obecnego zakresu. Jednak istotny wpływ na ostateczną wartość BTC mogą mieć także tygodniowe dane makroekonomiczne. Czy Bitcoin może wybić się na plus? 

Czy cena Bitcoina zanotuje wzrost? 

Na czterogodzinnym wykresie cena Bitcoina zaznaczyła formację używaną przez analityków technicznych do przewidywania odwrócenia poprzedniego trendu spadkowego. Opierając się na niej, Bitcoin może wzrosnąć, jeśli nastąpi przełamanie powyżej linii trendu. Jest to zgodne z założeniami inwestora kryptograficznego Quintena Francois. 

Bitcoin prawie zresetował niektóre kluczowe wskaźniki techniczne, w tym średnią ruchomą zbieżności/rozbieżności (MACD), wskaźnik używany do pomiaru zmian siły i kierunku aktywów. Według analityka kryptowalut Jelle, może to oznaczać większy impuls wzrostowy. 

Bitcoin prawie zakończył pełny reset. Wracając do 100-dniowej EMA, byczego przecięcia MACD (poniżej linii zerowej) – i pierwszego wyższego minimum od dłuższego czasu. Wygląda dobrze – napisał Jelle na platformie X. 

Na wykresie dziennym wskaźnik względnej siły Bitcoina (RSI) wyniósł 49, w porównaniu z 33 z dnia 1 maja. Sugeruje to, że cena BTC jest obecnie na poziomie wartości godziwej. Przypominamy, że RSI to popularny wskaźnik dynamiki używany do pomiaru, czy dany składnik aktywów jest wyprzedany czy wykupiony, w oparciu o wielkość ostatnich zmian cen. 

Co może wpływać na cenę Bitcoina?

Pomimo byczego wykresu, nastroje wokół Bitcoina są nadal niepewne. Zdaniem Matta Bella, dyrektora generalnego Turbofish, w szczególności rozwój sytuacji makroekonomicznej, a zwłaszcza wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI), może znacząco wpłynąć na krótkoterminową trajektorię cen. 

– Chociaż wykres 4-godzinny wskazuje na potencjalne odwrócenie trendu wraz z formacją Inverse Head and Shoulders, należy zauważyć, że akcja cenowa Bitcoina jest ściśle powiązana z wąskim zakresem handlu… Czynniki takie jak dane makro ze Stanów Zjednoczonych i spostrzeżenia Jerome’a Powella, przewodniczącego Rezerwy Federalnej, mogą wprowadzić nową falę zmienności na rynku kryptowalut – powiedział Matt Bell. 

Lokalne dno Bitcoina 

Według popularnego analityka kryptowalut Rekt Capital, powrót Bitcoina do wartości 56 000 dolarów prawdopodobnie wyznaczył lokalne dno: 

– Jeśli 56 000 dolarów nie byłoby najniższym poziomem, obecne cofnięcie oficjalnie równałoby się najdłuższemu cofnięciu w tym cyklu wynoszącym 63 dni. Historia sugeruje jednak, że obecne wycofanie zakończyło się na poziomie 56 000 dolarów i trwało 47 dni – powiedział Rekt Capital. 

Co więcej, strefa niebezpieczeństwa dystrybucji Bitcoina zakończyła się 6 maja, kiedy Bitcoin wzrósł powyżej poziomu 65 000 dolarów. Jednak aktualnie BTC napotyka znaczny opór w okolicach 63 500 i 63 700 dolarów. Według danych platformy Coinglass ruch powyżej 63 700 dolarów spowodowałby likwidację skumulowanych lewarowanych pozycji krótkich o wartości ponad 516 milionów dolarów. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.