Czy niższy popyt na ETF Bitcoin może wpłynąć na cenę BTC po halvingu? 

2024-03-28 / Tagi:

Czy niższy popyt na ETF Bitcoin może wpłynąć na cenę BTC po halvingu? 

Eksperci wskazują, że spowolnienie napływu funduszy spot Bitcoin ETF w połączeniu z dużym wolumenem niezrealizowanych zysków od traderów może prowadzić do niedźwiedziej presji na cenę Bitcoina po nadchodzącym halvingu. Czy tak się stanie? 

Presja na cenę Bitcoina 

Według Julio Moreno, szefa badań w CryptoQuant, niezrealizowane zyski z niedawnego wzrostu wartości Bitcoina zwiększają presję na sprzedaż. Także spowolnienie napływu do spotowych ETF-ów Bitcoin może skutkować dalszą presją na ceny Bitcoina. Co więcej, wskaźnik niezrealizowanego zysku i NUPL platformy CryptoQuant potwierdza tę analizę. Znakiem ostrzegawczym wskaźnika jest wartość 0,7, która pokazuje, że inwestorzy Bitcoin mogą być gotowi na realizację zysków. To z kolei spowoduje dalszy spadek cen i zwiększenie presji sprzedaży. 

Pomimo niedawnych korekt cen BTC, 17 marca wskaźnik NUPL osiągnął poziom 0,606, co oznacza wzrost o 0,41% w porównaniu z poprzednimi 24 godzinami. 

Niższe napływy do funduszy Bitcoin ETF 

Fundusze Bitcoin ETF odnotowały jeden z najniższych dni napływu netto 14 marca – aktywność wynosiła wówczas zaledwie 132 miliony dolarów. Był to najniższy poziom od ośmiu sesji handlowych i notował 80% spadek w porównaniu z poprzednimi dniami. Możliwa tendencja spadkowa może jednak nie być tak dotkliwa jak poprzednie bessy, ponieważ inwestorzy instytucjonalni zazwyczaj angażują się w strategie przywracania równowagi portfela. To może raczej złagodzić zmienność niż ją zwiększyć. 

Jak dotąd fundusze ETF Bitcoin cieszą się dużym zainteresowaniem. Skumulowany napływ netto do produktów kryptowalutowych 15 marca przekroczył granicę 12 miliardów dolarów. Eksperci branżowi przewidują dalszy popyt, ponieważ firmy brokerskie coraz częściej oferują klientom fundusze ETF Bitcoin. 

Górnicy BTC przygotowują się na uderzenie 

Warto zauważyć, że kapitał przepływający przez fundusze ETF Bitcoin przeciwdziała negatywnym skutkom cenowym sprzedaży koparek przed halvingiem – mechanizmem deflacyjnym Bitcoina. 

Przypominamy, ze nadchodzący halving BTC obniży nagrody dla górników Bitcoin z 6,25 BTC do 3,125 BTC za blok. Jednak koszty wydobycia pozostaną takie same lub może nawet wzrosną, ponieważ górnicy zwykle ulepszają działalność, aby zachować rentowność po zdarzeniu. Platforma CoinShares przewiduje, że średni koszt produkcji po halvingu dla górników kryptowalut wyniesie 37 856 dolarów. 

Historycznie, aby zmaksymalizować zyski, górnicy sprzedawali więcej swoich rezerw BTC przed halvingiem – rok 2024 nie jest wyjątkiem. Dane z CryptoQuant pokazują, że rezerwy górników są na najniższym poziomie od dwóch lat, a 15 marca górnicy posiadali 1,81 miliona Bitcoinów. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.