Coinbase Cloud debiutuje na platformie deweloperskiej Web3

2022-09-22 / Tagi:

Coinbase Cloud debiutuje na platformie deweloperskiej Web3

Platforma infrastruktury blockchain Coinbase Cloud oficjalnie wdrożyła platformę programistyczną Web3 – Node. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikom bezpłatne tworzenie nowych zdecentralizowanych aplikacji. 

Platforma Node – aplikacje Web3 

Z opublikowanych w środę informacji wynika, że nowa platforma deweloperska, nazwana Node, pozwala użytkownikom tworzyć i monitorować aplikacje Web3 przy jednoczesnym dostępie do łańcucha bloków i indeksatorów Ethereum. Co więcej, Node oferuje warstwowy model subskrypcji, a bezpłatny plan obejmuje dostęp do zaawansowanych interfejsów API, które umożliwiają tworzenie zdecentralizowanych aplikacji i aplikacji tokenów NFT. 

Coinbase Cloud twierdzi, że Node umożliwia szybsze tworzenie aplikacji Web3 przy jednoczesnym zmniejszeniu zarówno złożoności, jak i kosztów. Wpisuje się to w szerszą ofertę usług platformy, która obejmuje kompleksowy dostęp do płatności, tożsamości, handlu i infrastruktury danych. 

Narzędzia do tworzenia zdecentralizowanych produktów 

Przypominamy, że Coinbase Cloud została stworzona przez giełdę kryptograficzną Coinbase w 2021 roku. Rozwiązanie to miało zapewnić programistom znane narzędzia do tworzenia zdecentralizowanych produktów. Wkrótce po uruchomieniu pakietu programistycznego, kierownictwo Coinbase ogłosiło , że „chcą być AWS kryptowalut”, odnosząc się do Amazon Web Services , które zasilają rynek chmury dla przedsiębiorstw. 

Koncepcja Web3 

Web3 stał się wszechogarniającym hasłem opisującym niektóre przyszłe wersje Internetu. Mimo to deweloperzy czy inwestorzy Venture Capital są znacznie zainteresowani tym, w jaki sposób będzie przebiegała identyfikacja i formułowanie tego, jak ten przyszły Internet będzie wyglądał poza wspólnymi cechami decentralizacji i kontroli przez użytkowników społeczności. 

Podczas niedawnej australijskiej konwencji Crypto, dyrektor generalny Trust Wallet Eowyn Chen powiedziała, że trzy przeszkody uniemożliwiają rozpowszechnienie Web3: bezpieczeństwo, łatwość użytkowania i prywatność.  Chen przedstawiła pewne rozwiązania, i zapowiedziała także, że czas bessy może stanowić doskonałą okazję do rozwiązania problemów konsumentów, zanim koncepcje Web3 przyciągną większą uwagę głównego nurtu. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.