Cena Bitcoina przekroczyła 26 000 USD 

2023-03-15 / Tagi:

Cena Bitcoina przekroczyła 26 000 USD 

14 marca wartość Bitcoina wzrosła powyżej 26 000 USD. Stało się to po tym, jak podano dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych (CPI). Opublikowane informacje były zgodne z oczekiwaniami i zmniejszają szanse na dalsze zaostrzanie warunków finansowych. 

Wskaźnik CPI zgodny z oczekiwaniami 

Z opublikowanych informacji wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Stanach Zjednoczonych wzrósł w zeszłym miesiącu o 0,4% (po uwzględnieniu czynników sezonowych). Jednak Departament Pracy zauważył, że w ciągu ostatniego roku indeks wszystkich pozycji oznaczający inflację wzrósł o 6%. Dodano także, że inflacja odnotowała najniższy 12-miesięczny wzrost od okresu kończącego się we wrześniu 2021 roku. 

Warto przypomnieć, że wskaźnik CPI mierzy średnią zmianę w czasie cen konsumpcyjnych dla koszyka towarów i usług. Jest obliczany przez Bureau of Labor Statistics i używa się go jako wskaźnik inflacji. CPI odzwierciedla wzorce wydatków konsumentów na artykuły takie jak żywność, mieszkanie, transport, odzież, opieka medyczna i rekreacja. Służy do dostosowywania wynagrodzeń, świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne do inflacji, mierzenia wyników ekonomicznych i ustalania polityki pieniężnej. 

W oświadczeniu Departamentu Pracy USA zauważono, że indeks schronienia miał największy udział w miesięcznym wzroście wszystkich pozycji, odpowiadając w lutym za 70% wzrostu CPI. Na jego ostateczny wskaźnik wpłynęły także indeksy dotyczące żywności, rekreacji, wyposażenia domu i operacji. 

Skok ceny Bitcoina 

Powyższe informacje sprawiły, że 14 marca cena Bitcoina zanotowała duży wzrost – nagła zmienność pojawiła się tuż po opublikowaniu danych CPI za luty. Nie zapominajmy, że wskaźnik CPI znany jest z wywoływania nieprzewidywalnych ruchów cen BTC. W chwili pisania tego tekstu wartość Bitcoina wynosiła 25 974 USD. Jedno jest pewne, lokalne maksima Bitcoina w wysokości 26 150 USD oznaczają nowy rekord na rok 2023 – stanowi to najlepszy wynik od czerwca ubiegłego roku. 

Reakcja społeczności kryptowalut 

14 marca społeczność kryptowalut miała różne opinie na temat tego co się wydarzyło na rynku. Anthony Pompliano, współzałożyciel i partner Morgan Creek Digital, odniósł się do aktualizacji CPI w serii tweetów, podkreślając aprecjację ceny Bitcoina w odpowiedzi na najnowsze dane o inflacji. 

Z kolei zwolenniczka Bitcoina, założycielka i dyrektor generalna Custodia Bank, Caitlin Long, podkreśliła wyniki cenowe BTC po dosyć burzliwym tygodniu, w którym pojawiły się problemy takich instytucji finansowych jak Silicon Valley Bank i Signature Bank. 

źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.