Bitcoin zajmuje 13. miejsce wśród walut światowych 

2023-12-28 / Tagi:

Bitcoin zajmuje 13. miejsce wśród walut światowych 

Analizy wskazują, że w grudniu Bitcoin znalazł się na liście 15 największych walut na świecie. Dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, twierdzi, że może to pomóc w obronie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników przed dedolaryzacją. 

Bitcoin 13. co do wielkości walutą na świecie 

Według firmy Bold, wydawcy kart kredytowych Bitcoin, w grudniu Bitcoin znalazł się na liście 15 największych walut na świecie. Jest to jedyna kryptowaluta wśród walut suwerennych banków centralnych, która znalazła się w zestawieniu, które obejmuje 20 największych walut na świecie. 

Dane z CEIC i firmy CoinGecko potwierdzają tę tezę, pokazując, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina na dzień 19 listopada wyniosła 732,5 miliarda dolarów. Tymczasem kolejną co do wielkości walutą światową była rupia indyjska, której podaż pieniądza (M1) w listopadzie wyniosła 693,1 miliarda dolarów wycenianych w dolarach amerykańskich (według danych CEIC). Natomiast w listopadzie Bitcoin znajdował się tuż za Szwajcarią. Jak wynika z danych CEIC, frank szwajcarski miał w zeszłym miesiącu podaż pieniądza (M1) na poziomie 749,1 miliardów dolarów amerykańskich. 

Istotny wzrost ceny Bitcoina 

Ponieważ cena Bitcoina w grudniu wciąż rosła w związku z oczekiwaniem związanym z wprowadzeniem ETF BTC na rynek, kryptowaluta ta wyprzedziła franka szwajcarskiego i przy całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 840 miliardów dolarów zbliża się do południowokoreańskiego wona. Co ciekawe, gdyby cena Bitcoina wynosiła dzisiaj 919 305 dolarów, przewyższyłaby podaż pieniądza M1 dolara amerykańskiego wynoszącą 18 bilionów dolarów. Uczyniłoby to go największą walutą światową. Jak niedawno zauważył inwestor kryptowalut Anthony Pompliano w Squawk Box CNBC, Bitcoin musiałby „jedynie” osiągnąć kapitalizację rynkową złota, aby móc handlować po pół miliona za monetę. Ale przed nim jeszcze długa droga, ponieważ Bitcoin jest obecnie wart ponad połowę całkowitej kapitalizacji rynkowej srebra. 

Czy kryptowaluty są walutami? 

W ostatnim czasie Amerykańskie Stowarzyszenie Postępu Nauki zadało pytanie: „Czy kryptowaluty są walutami?”. Artykuł badawczy z 22 grudnia w czasopiśmie Science sugeruje, że: 

Wprowadzenie walut cyfrowych jest być może najważniejszym wydarzeniem w ekonomii monetarnej w ostatniej dekadzie. Jednak najważniejszą rolą waluty jest służenie jako środek wymiany, a kryptowaluty nie zostały jeszcze powszechnie przyjęte jako takie.” 

Jednak artykuł zamieszczony 10 listopada w Geopolitical Monitor „Bitcoin and Global Hegemony” sugerował, że Bitcoin ma potencjał jako główna waluta rezerwowa. 

– Wprowadzenie bezpaństwowych kryptowalut, takich jak BTC, stanowi potencjalny katalizator odnowienia światowego porządku monetarnego lub przynajmniej rosnącej dywersyfikacji – możemy przeczytać w artykule. 

Dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, na początku grudnia powiedział, że Bitcoin nie stanowi zagrożenia dla dolara amerykańskiego, ale zamiast tego może być kluczem do „rozszerzania zachodniej cywilizacji” i ochrony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników przed dedolaryzacją. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.