Bitcoin wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa 

2022-10-20 / Tagi:

Bitcoin wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa 

Bitcoin w tym roku trafił do Księgi Rekordów Guinnessa – aktywo umieszczono tam, jako pierwszą i najcenniejszą na świecie kryptowalutę. Mimo tego, że wpis BTC do Księgi jest dużym osiągnięciem, niektóre fakty dotyczące kryptowaluty zawierają błędy. 

Bitcoin trafia do Księgi Rekordów Guinnessa 

Na przestrzeni ostatnich lat Bitcoin otrzymał wiele wyróżnień i został rozpowszechniony w zasadzie na całym świecie. Co ciekawe, w 2016 roku słowo „bitcoin” zostało dodane do słownika Merriam-Webster Unabridged Dictionary, a dwa lata później weszło do leksykonu Scrabble. Z kolei w tym roku Guinness World Records (GWR) uznał Bitcoina jako „pierwszą zdecentralizowaną kryptowalutę”. 

Przypominamy, że Księga Rekordów Guinnessa od 67 lat formalnie rejestruje zapisy dotyczące różnych ludzkich osiągnięć i ekstremalnych zdarzeń. Nie każdy wie, że pierwsza edycja Księgi była pierwszą książką na liście bestsellerów w grudniu 1955 roku. Książka wciąż zawiera znaczący katalog i weryfikację światowych rekordów związanych z licznymi osiągnięciami. Sam pomysł stworzenia księgi rekordów wyszedł pierwotnie od dyrektora zarządzającego browaru Guinnessa, Sir Hugh Beavera. 

Rozwiązanie problemu regulacji kryptowalut 

Podsumowanie dotyczące Bitcoina, które zostało zawarte w najnowszym wydaniu zestawienia wskazuje, w jaki sposób biała księga projektu została opublikowana online w 2008 roku. Autorzy Księgi twierdzą, że Bitcoin został „opracowany jako rozwiązanie problemu regulacji cyfrowej waluty bez jakiejkolwiek scentralizowanej organizacji”. Szczegółowo wyjaśniają także, że sieć stworzona przez Satoshi Nakamoto rozwiązała problem podwójnego wydatkowania. 

Sieć Bitcoin [rozwiązuje] problem podwójnych wydatków za pomocą mechanizmu „niezaufanego”, który nie wymaga żadnej strony trzeciej (np. banków) do weryfikacji transakcji; i osiąga to dzięki walidatorom (tj. górnikom w PoW.) Górnicy (…) mają za zadanie weryfikować wszystkie transakcje – możemy przeczytać w opisie rekordu. 

Kategoria, do której eksperci GWR umieścili Bitcoina, jest „pierwsza”, podobnie jak „Pierwsza zdecentralizowana kryptowaluta”. Data zarejestrowana pierwszego rekordu to 3 stycznia 2009 r. – jest to dzień, kiedy wystartował Bitcoin. 

Błędne dane na temat Bitcoina 

Chociaż wpisanie Bitcoina do Księgi Rekordów Guinnessa jest osiągnięciem, niektóre dostarczone przez badaczy GWR dane są błędne. Na przykład zarejestrowano niewłaściwą datę publikacji oryginalnej białej księgi Bitcoin, która miała miejsce 31 października 2008 r.. Błędnie zacytowano także Satoshiego Nakamoto, jako posiadacza 600 000 BTC w jednym portfelu, który „był nieaktywny od ponad dekady. ” Ta informacja jest nieprawdziwa, ponieważ aktywa Nakamoto nie znajdują się w jednym portfelu, a liczbę Bitcoinów przez niego posiadanych szacuje się na około 1 milion BTC. 

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.