Banki centralne ustalają standardy dotyczące ekspozycji banków na kryptowaluty 

2022-12-19 / Tagi:

Banki centralne ustalają standardy dotyczące ekspozycji banków na kryptowaluty 

Grupa Prezesów Banków Centralnych i Szefów Nadzoru (GHOS) Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zatwierdziła globalny standard ekspozycji banków na aktywa kryptograficzne. Nowe ustalenia ograniczają rezerwy krypto wśród banków do 2% i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. 

Ramy regulacyjne dla ekspozycji banków na kryptowaluty 

Globalny standard ekspozycji banków na aktywa kryptograficzne został zatwierdzony przez Grupę Prezesów Banków Centralnych i Szefów Nadzoru (GHOS) Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Zgodnie z oficjalnym komunikatem, który został opublikowany 16 grudnia określono limit 2% rezerw kryptograficznych wśród banków. Co ważne, nowy standard musi zostać wdrożony 1 stycznia 2025 roku. 

– Niezabezpieczone kryptoaktywa i monety typu stablecoin z nieskutecznymi mechanizmami stabilizacji będą podlegać konserwatywnemu traktowaniu ostrożnościowemu. Standard zapewni solidne i rozważne globalne ramy regulacyjne dla ekspozycji banków działających na arenie międzynarodowej w kryptoaktywa, które promują odpowiedzialne innowacje przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej – możemy przeczytać w oświadczeniu. 

Minimalizowanie ryzyka 

Raport zatytułowany „Ostrożne traktowanie ekspozycji na kryptowaluty” przedstawia ostateczną standardową strukturę dla banków dotyczącą ekspozycji na aktywa cyfrowe, w tym tokenizowane tradycyjne aktywa, monety typu stablecoin i kryptowaluty bez zabezpieczenia, a także informacje zwrotne od interesariuszy zebrane podczas konsultacji rozpoczętych w czerwcu. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego zauważył, że raport zostanie wkrótce włączony jako nowy rozdział do skonsolidowanych ram bazylejskich. 

W oświadczeniu BIS podkreślono, że bezpośrednia ekspozycja globalnego systemu bankowego na aktywa cyfrowe pozostaje stosunkowo niska, ale ostatnie wydarzenia podkreśliły „znaczenie posiadania solidnych minimalnych ram dla banków aktywnych na arenie międzynarodowej w celu ograniczenia ryzyka”. 

– Standard Komitetu dotyczący kryptowalut jest kolejnym przykładem naszego zaangażowania, chęci i zdolności do działania w sposób globalnie skoordynowany w celu złagodzenia pojawiających się zagrożeń dla stabilności finansowej. Program prac Komitetu na lata 2023–2024, zatwierdzony dzisiaj przez GHOS, ma na celu dalsze wzmocnienie regulacji, nadzoru i praktyk banków na całym świecie. Koncentruje się w szczególności na pojawiających się zagrożeniach, cyfryzacji, ryzyku finansowym związanym z klimatem oraz monitorowaniu i wdrażaniu pakietu Bazylea III – powiedział Pablo Hernández de Cos, przewodniczący Komitetu Bazylejskiego i prezes Banku Hiszpanii. 

Banki rozważają przyjęcie CBDC 

Warto dodać, że we wrześniu BIS ujawnił wyniki swojego programu pilotażowego obejmującego wiele jurysdykcji banku centralnego (CBDC). Stało się to po trwającej miesiąc fazie testowej, która umożliwiła transakcje transgraniczne o wartości 22 mln USD. W programie pilotażowym uczestniczyły banki centralne Hongkongu, Tajlandii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz 20 banków komercyjnych z tych regionów. Według raportu BIS opublikowanego w czerwcu, około 90% banków centralnych rozważa przyjęcie CBDC. Przypominamy, że pod koniec listopada Narodowy Bank Ukrainy (NBU) przedstawił podstawowe koncepcje waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC), tzw. cyfrowej hrywny. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.