Aktualizacja sieci Ethereum zmniejszyła zużycie energii o ponad 99,9% 

2022-10-31 / Tagi:

Aktualizacja sieci Ethereum zmniejszyła zużycie energii o ponad 99,9% 

Przed Merge zużycie energii sieci Ethereum wahało się od 46,31 terawatogodzin (TWh) rocznie do 93,98 TWh rocznie. Połączenie, które jest uważane za jedną z najważniejszych dotychczasowych aktualizacji blockchain w Ethereum, natychmiast obniżyło zużycie energii o 99,9%. 

Wpływ Merge na siec Ethereum 

Blockchain Ethereum przeszedł z mechanizmu konsensusu proof-of-work (PoW) do mechanizmu konsensusu proof-of-stake (PoS) 15 września. Wówczas nastąpił natychmiastowy i gwałtowny spadek całkowitego zużycia energii w sieci Ethereum. Przed aktualizacją zużycie energii przez Ethereum wahało się od 46,31 terawatogodzin (TWh) rocznie do 93,98 TWh rocznie, a najniższe zużycie energii dla Ethereum odnotowano 26 grudnia 2019 r. – wynosiło ono 4,75 TWh. 

Spadek zużycia energii w sieci Ethereum 

Począwszy od 15 września, czyli od dnia połączenia sieci, energia zużywana przez Ethereum spadła o ponad 99,9% i nadal utrzymuje niskie zużycie energii. W rezultacie ślad węglowy sieci wynosi obecnie 0,1 miliona ton CO2 (MtCO2) rocznie. 

W przeliczeniu na pojedyncze transakcje Ethereum zużycie energii elektrycznej wynosi zaledwie 0,03 kilowatogodziny (kWh), a ślad węglowy wynosi 0,01 kgCO2, co według specjalistów jest równoważne energii zużywanej podczas dwugodzinnego oglądania YouTube. 

Obawy związane z centralizacją blockchain 

Pomimo emocji związanych z przejściem Ethereum na PoS, członkowie społeczności zgłaszali obawy związane z centralizacją blockchain i wyższą kontrolą regulacyjną. Aspekt ten stał się oczywisty zaraz po Merge, ponieważ 46,15% węzłów do przechowywania danych, przetwarzania transakcji i dodawania nowych bloków blockchain można było przypisać zaledwie dwóm adresom. 

Podczas, gdy zwolennicy Ethereum twierdzą, że każdy z 32 Ether może stać się walidatorem, ważne jest, aby pamiętać o tym, że 32 ETH, czyli około 41 416 USD, nie jest małą kwotą dla początkującego lub zwykłego tradera. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.