Vitalik Buterin ostrzega przed przeciążeniem warstwy konsensusu 

2023-05-24 / Tagi:

Vitalik Buterin ostrzega przed przeciążeniem warstwy konsensusu 

Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin ostrzega społeczność przed niebezpieczeństwem „rozciągnięcia” konsensusu Ethereum poza jego podstawowe funkcje, czyli sprawdzanie poprawności bloków i zabezpieczanie sieci. 

Ostrzeżenie współzałożyciela Ethereum 

Stojący za Ethereum, Vitalik Buterin, opublikował długi post na blogu, ostrzegając przed niebezpieczeństwem „rozciągnięcia” konsensusu Ethereum poza jego podstawowe funkcje. Przypominamy, że konsensus Ethereum to proces, w którym bloki są weryfikowane przez wdrożony we wrześniu 2022 roku mechanizm proof-of-stake. 

W komunikacie z 21 maja, który miał tytuł „Nie przeciążaj konsensusu Ethereum”, Buterin ostrzega, że wykorzystywanie konsensusu sieciowego Ethereum do innych celów może przynieść „wysokie ryzyko systemowe dla ekosystemu i należy go zniechęcać i stawiać mu opór”. Współzałożyciel Ethereum zasadniczo promował w nim zachowanie minimalizmu sieci blockchain. 

Ryzyko dla ekosystemu Ethereum 

Buterin zauważył, że na przestrzeni lat pojawiło się wiele propozycji lub pomysłów, które sugerowały wykorzystanie konsensusu Ethereum do innych celów. 

– Istnieje naturalna potrzeba, aby spróbować rozszerzyć rdzeń łańcucha bloków o coraz większą funkcjonalność, ponieważ ma on największą wagę ekonomiczną i największą społeczność, która go obserwuje, ale każde takie rozszerzenie czyni sam rdzeń bardziej kruchym – powiedział Vitalik Buterin.  

Buterin powiedział, że pewien podzbiór tych technik może przynieść „wysokie ryzyko systemowe” dla ekosystemu, takie jak błędy lub celowy atak. Niektóre przykłady wysokiego ryzyka obejmują tworzenie wyroczni cenowych ETH/USD, w których inwestorzy bądź walidatorzy ETH mogliby zostać przekupieni, by potem w trakcie głosowania społeczności opowiedzieć się po danej stronie. Współtwórca sieci przyznał także, że stworzony przez niego ekosystem faktycznie potrzebuje lepszych wyroczni, proponując przy tym indywidualne podejście do każdego przypadku. 

Istotne bezpieczeństwo sieci 

Buterin powiedział również, że każde rozszerzenie „funkcjonalności” konsensusu Ethereum zwiększa koszty, złożoność i ryzyko związane z prowadzeniem walidatora. Projekty podejmujące działania, które ryzykują zwiększenie „zakresu konsensusu blockchain do czegokolwiek innego niż weryfikacja podstawowych zasad protokołu Ethereum” powinny być traktowane z ostrożnością. 

– Zamiast tego powinniśmy zachować minimalizm łańcucha, wspierać zastosowania re-stakingu, które nie prowadzą bezpośrednio do rozszerzenia roli konsensusu Ethereum, i pomóc programistom znaleźć alternatywne strategie, aby osiągnąć ich cele z zachowaniem jak największego bezpieczeństwa – dodał Buterin. 

Mechanizm konsensusu Ethereum zmienił się z proof-of-work na proof-of-stake we wrześniu ubiegłego roku. Ponadto 12 kwietnia miała miejsce aktualizacja Shapella. Wyjaśnia to, więc wzmożoną kontrolę ról walidatorów i zagrożeń bezpieczeństwa w tej największej na świecie sieci inteligentnych kontraktów. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.