Unijny organ nadzoru wzywa do zaostrzenia kontroli na rynku kryptowalut 

2023-05-26 / Tagi: prawo

Unijny organ nadzoru wzywa do zaostrzenia kontroli na rynku kryptowalut 

Z uwagi na to, że branża kryptowalut nadal rozwija wzajemne powiązania z tradycyjnymi finansami, rośnie ryzyko dla światowej gospodarki związane z nagłym kryzysem tej pierwszej. Taka jest opinia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), która wzywa do zaostrzenia kontroli rynku aktywów cyfrowych. 

Unijny organ nadzoru ostrzega przed ryzykiem związanym z kryptowalutami 

25 maja ESRB, organ nadzorujący w ramach Europejskiego Banku Centralnego, opublikował swój raport na temat kryptoaktywów i zdecentralizowanych finansów (DeFi ). Główną tezą 77-stronicowego dokumentu jest to, że niestabilny przemysł krypto rozwija się, a jego wzajemne powiązania z głównym nurtem rynku finansowego rosną wraz z nim. Podczas, gdy zawirowania z zeszłego roku nie spowodowały takiej samej ilości szkód w TradFi, obecny system monitorowania ryzyka jest niewystarczający, aby w nadchodzących latach prześledzić wszystkie niepokojące tendencje. 

ESRB proponuje poprawę zdolności Unii Europejskiej do monitorowania przestrzeni kryptograficznej i kanałów między nią a większym rynkiem finansowym. Aby go uzyskać, UE powinna promować ustandaryzowane raportowanie ujawniania informacji przez banki i fundusze inwestycyjne, które zajmują się kryptowalutami. 

Brak przejrzystości w odniesieniu do stablecoinów 

Raport zwraca szczególną uwagę na stablecoiny. Pierwszym ze spekulacyjnych ryzykownych scenariuszy, które nazywa, są działania na stablecoinie zabezpieczonym rezerwami. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że rezerwy stablecoinów mogą składać się z obligacji państwowych i prywatnych, akcji, walut fiducjarnych oraz innych aktywów konwencjonalnych. ERRS zwraca uwagę na brak przejrzystości w odniesieniu do tych aktywów. Za przykład podaje Tetherhttps://cointelegraph.com/tether-price-index, którego kapitalizacja rynkowa sięgała 83 miliardów dolarów, podczas gdy ujawnione dane zawierały niewiele szczegółów na temat jego rezerw. 

Zalecenia łagodniejsze od regulacji amerykańskich? 

Nadzorcy zauważyli również brak regulacji w nadchodzących ogólnounijnych przepisach dotyczących rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) w odniesieniu do tak zwanych „konglomeratów kryptowalut”. W definicji ESRB konglomeraty to te firmy kryptowalutowe, które prowadzą szereg różnych rodzajów operacji (na przykład przechowywanie i handel) pod jednym szyldem, takich jak np. giełda kryptowalut Binance. Zauważono, że łączenie działań niesie ze sobą ryzyko, dlatego organ nadzorujący wzywa organy regulacyjne do „przestudiowania” przepisów dotyczących konglomeratu kryptowalut. Należy jednak zauważyć, że takie zalecenia są wciąż dużo łagodniejsze niż apele o ściganie połączonej działalności krypto, które są charakterystyczne dla amerykańskich regulatorów. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.