Rynek NFT osiągnie 200 miliardów dolarów w 2030 roku

2022-07-27 / Tagi: nft

Rynek NFT osiągnie 200 miliardów dolarów w 2030 roku

Nowy raport, przygotowany przez Grand View Research przewiduje, że całkowita wartość rynku NFT osiągnie w 2030 roku 200 miliardów dolarów. Zgodnie z prognozą liczba zastosowań NFT będzie napędzać rozwój rynku. 

Rozwój rynku NFT 

Niewymienne tokeny (NFT) stają się coraz bardziej popularne ze względu na ich szeroką gamę zastosowań w różnych branżach. Niedawny raport wydany przez Grand View Research, firmę zajmującą się analizą rynku, przewiduje, że rynek NFT osiągnie wartość 200 miliardów dolarów w 2030 roku. Co więcej, częściowo będzie napędzany rosnącym popytem wynikającym z ich zastosowań. 

Raport, który oblicza dzisiejszą wartość rynku NFT na nieco ponad 15 miliardów dolarów, zbadał ruch i ewolucję rynku NFT w latach 2018-2020. Dokument przewiduje, że rynek będzie rósł w tempie 33,9% od 2022 roku do 2030 roku – przy czym wzrost ten będzie skoncentrowany w części aktywów cyfrowych na rynku NFT. 

Wzrost aktywności NFT w sieciach 

Oczekuje się, że większość działań będzie miała miejsce w Ethereum, który jeszcze w tym roku ma przejść do bardziej przyjaznego dla środowiska mechanizmu konsensusu. Oczekuje się jednak także wzrostu aktywności NFT w innych sieciach. 

Zgodnie z założeniami, sektor kolekcjonerski będzie nadal dominował na rynku NFT w przyszłości, z udziałem w rynku wynoszącym ponad połowę globalnych przychodów NFT w 2021 roku. Warto dodać, że przedmioty kolekcjonerskie związane ze sportem i grami należą do tej klasy, która odnotowała znaczny wzrost po okresie pandemii Covid-19 . 

Rosnąca liczba zastosowań NFT 

W tej chwili większość NFT na rynku jest przeznaczona do użytku osobistego, podczas gdy komercyjne NFT stanowią jedynie 31% wszystkich NFT. Przewiduje się jednak, że w badanym okresie firmy będą wykorzystywać coraz więcej NFT do różnych celów. 

Oczekuje się, że rosnące wykorzystanie NFT do celów biznesowych, takich jak innowacyjne zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka, będzie napędzać wzrost segmentu. Firmy logistyczne w coraz większym stopniu integrują technologię blockchain w swoich działaniach, stwarzając nowe możliwości rozwoju segmentu – możemy przeczytać w raporcie. 

Co ciekawe, Ameryka Północna odpowiada obecnie za 31% tego wzrostu. Jednak według badania, w przyszłości region APAC będzie tym, który będzie się najbardziej rozwijał, a zapotrzebowanie na nowe aplikacje, takie jak platformy do gier czy Metaverse, stworzy nowe możliwości w tej dziedzinie.  

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.