Rynek NFT osiągnął sprzedaż na poziomie 4,7 mld USD 

2023-04-05 / Tagi:

Rynek NFT osiągnął sprzedaż na poziomie 4,7 mld USD 

Wiele wskazuje na to, że poprawa nastrojów na rynku kryptowalut wpływa na sektor NFT. Pojawienie się nowych graczy i zmieniająca się dynamika spowodowały szybką ewolucję przestrzeni niewymienialnych tokenów. To wszystko sprawia, że pomimo trudnego początku, rynek NFT zakończył pierwszy kwartał 2023 r. z dobrymi wynikami. 

Rynek NFT – imponujący początek roku 

Według raportu platformy DappRadar, rynek NFT zanotował imponujący początek roku. Dane wskazują, że pierwszy kwartał 2023 r. okazał się najlepszym kwartałem od czasu drugiego kwartału 2022 r. Pomimo tego, że w wyniku niespokojnych warunków rynkowych wolumen obrotu NFT odnotował w marcu niewielki spadek (o 15,65%), ogólne wyniki pozostały zwyżkowe. 

Wolumen obrotu w całym I kwartale wzrósł o 137%, osiągając łączną wartość 4,7 mld USD. Na liczbę to wpłynęły między innymi tokeny Blur. Sprzedaż NFT w tym okresie wyniosła 19,4 mln – stanowi to wzrost o 8,56% w stosunku do ostatniego kwartału 2022 r. 

Dominujący gracze na rynku NFT 

Jeśli chodzi o blockchain, pod względem wielkości dominującym graczem na rynku NFT pozostaje Ethereum, odpowiadając za prawie 90% udziału w rynku w marcu. Jego kwartalny wolumen obrotu również wzrósł o ponad 245% do 4,1 mld USD w I kwartale 2023 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2022 r.). Nieco dalej plasuje się Solana, z obrotem 242 milionów dolarów, która od poprzedniego kwartału odnotowała wzrost o 4,55%. 

Niezwykły początek roku miała także sieć Polygon, z wolumenem obrotu przekraczającym 29 milionów dolarów w marcu. Co ciekawe, pomimo spadku o 24,20% w porównaniu z poprzednim miesiącem blockchain ten ostatecznie osiągnął w pierwszym kwartale 2023 r. obrót w wysokości 85 mln USD. Oznacza to wzrost o 125,04% w porównaniu z poprzednim kwartałem i czyni go jednym z najlepszych trzymiesięcznych okresów odnotowanych od czwartego kwartału 2021 r. 

OpenSea kontra Blur 

Platforma do handlu NFT, OpenSea od dawna utrzymuje swoją pozycję dominującego gracza rynku NFT. Jednak pojawienie się Blur wywołało otwartą walkę z niekwestionowanym niegdyś liderem rynku. Raport ujawnił, że Blur zdominował rynek NFT w pierwszym kwartale tego roku, odnotowując wolumen obrotu na poziomie 2,7 miliarda dolarów. Jest to zdumiewający wzrost o 783,89% w stosunku do czwartego kwartału 2022 r. Pomimo tego, że platforma Blur została dotknięta spadkiem wolumenu obrotu o 6,56% do 1,2 miliarda dolarów, to wciąż miała ponad 70% dominację nad rynkiem. 

Po zmierzeniu się z silną konkurencją ze strony Blur, udział OpenSea w rynku osiągnął najniższy poziom od lutego 2021 r. – wynosił on w marcu zaledwie 22%. W odniesieniu do I kwartału 2023 r. rynek odnotował wzrost o 68,41% przy wolumenie obrotu na poziomie 1,4 mld USD. Jego kwartalna dominacja rynkowa wyniosła 31,10%. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.