Pomimo niepewności na rynkach górnicy nie sprzedają Bitcoina 

2022-03-02 / Tagi:

Pomimo niepewności na rynkach górnicy nie sprzedają Bitcoina 

Górnicy Bitcoina nie sprzedają wykopanych przez siebie monet pomimo trwającej wojny na Ukrainie – wskazują na to dane on-chain. Analityk firmy CryptoQuant zauważył, że niepewność na rynkach finansowych nie miała wpływu na rezerwę górników BTC, która w ostatnim czasie nie odnotowała żadnych poważnych spadków. 

Rezerwa górników 

„Rezerwa górników” to wskaźnik on-chain mierzący całkowitą ilość Bitcoinów, która jest przechowywana w portfelach wszystkich górników. Wzrost wartości tego wskaźnika oznacza, że górnicy BTC przenoszą monety do swojej rezerwy. Praktyka pokazuje, że trend wzrostowy w dłuższym okresie czasu może sugerować, że górnicy znajdują się w fazie akumulacji. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika spada, oznacza to, że górnicy BTC wyprowadzają monety ze swoich portfeli, prawdopodobnie przenosząc je na giełdy. Taki trend może być oznaką sprzedaży ze strony pierwotnych wielorybów. 

Niepewność spowodowana wojną na Ukrainie 

Warto przypomnieć, że rezerwa górników Bitcoina wykazała duży spadek na początku hossy w 2021 roku. Właśnie w tym okresie górnicy zdumpowali swoje kryptowaluty, aby zrealizować zyski potrzebne na pokrycie kosztów operacyjnych. Jednak od lipca 2021 roku metryka ponownie wpadła w trend wzrostowy. Pokazuje to, że górnicy obecnie gromadzą kolejne monety. 

Co ciekawe, rezerwa ta w ostatnim czasie przeważnie poruszała się w trendzie bocznym – z bardzo małym spadkiem w tym tygodniu. Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem to, że miał on miejsce w czasie, gdy rynek był pełen niepewności spowodowanej wojną na Ukrainie. 

Diamentowe ręce górników 

Powyższe dane przemawiają za tym, że górnicy BTC mają tzw. diamentowe ręce. Mimo gorączkowej sprzedaży przez większą część rynku, ci wciąż trzymali się swoich udziałów. Nie zapominajmy, że górnicy byli historycznie jednym z głównych źródeł presji sprzedażowej, więc ich obecne przywiązanie do Bitcoinów może być byczym sygnałem dla kursu. W dniu wczorajszym kurs Bitcoina oscylował w okolicach 44 294,40 USD i był to ponad 20-procentowy wzrost w ciągu ostatnich 7 dni. 

Źródło: bitcoin.pl 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.