NFT i Crypto Games osiągnęły lepsze wyniki niż DeFi

2022-06-13 / Tagi:

NFT i Crypto Games osiągnęły lepsze wyniki niż DeFi

Platforma analityczna DappRadar opublikowała szczegółowy raport analizujący stan rynku kryptowalut. Wynika z niego, że upadek Terra nie zniszczył ogólnych ekosystemów DeFi. Wolumen transakcji NFT spadł jedynie o 6% w stosunku do kwietnia, a zainteresowanie grami blockchain utrzymało się na stabilnym poziomie. 

DeFi „dalekie od śmierci” 

Według raportu DappRadar, DeFi był najbardziej podbijanym sektorem w maju. Branża miała łącznie 117 milionów dolarów w Total Locked Value (TLV), było to 45% poniżej wartości osiągniętej do końca kwietnia. Spośród wszystkich protokołów DeFi, Tron był jedyną siecią, która odnotowała dodatnią wartość – wzrost o 47% w ujęciu miesięcznym. Natomiast wszystkie pozostałe główne projekty odnotowały spadki. 

Pomimo historycznego upadku ekosystemu Terra, w raporcie stwierdzono, że sektor ten jest „daleki od śmierci”, ponieważ osiągnął 11% wzrost rok do roku pod względem TLV. Co więcej, dominująca zdecentralizowana giełda Uniswap przekroczyła w tym samym miesiącu granicę 1 biliona dolarów wolumenu transakcji. 

Konsolidacja NFT 

Wolumen transakcji NFT spadł o 20% w ujęciu miesięcznym (mierząc w USD), ale liczba ta spadłaby do 6%, gdyby spojrzeć na natywne tokeny NFT. Co ciekawe, z raportu wynika, że rynek niedźwiedzia nie wstrząsnął zasadniczo przekonaniami ludzi do tego sektora. 

Warto zauważyć, że Solana NFT wygenerowała 335 milionów dolarów na wszystkich rynkach – jest to 13% wzrost w porównaniu z kwietniem. Pomimo spadku cen floor projektów takich jak BAYC i MAYC, przestrzeń NFT nie straciła na dynamice, ponieważ nowe protokoły nadal przyciągają inwestorów. 

Jeśli chodzi o rynki, dominacja OpenSea spadła wraz z rosnącą konkurencją ze strony Magic Eden z Solany, Atomic Hub firmy Wax i innych. Z kolei rynek Coinbase został uznany za “nieudany eksperyment”, ponieważ od 20 kwietnia wygenerował jedynie 2,5 mln dolarów wolumenu. 

W raporcie zauważono ponadto, że pomimo niedawnego skurczenia się przestrzeni NFT, ten szybko rozwijający się sektor znajduje się w fazie konsolidacji, odkąd osiągnął szczyt w styczniu tego roku. Co więcej, jego udział w populacjach nie będących rdzennymi użytkownikami kryptowalut zmienił obecny rynek. 

Ekspozycja, jaką branża blockchain otrzymuje od NFT, stawia dzisiejszy rynek kryptowalutowy w zupełnie innej pozycji niż warunki obserwowane podczas kryptowalutowej zimy 2018 roku. W tamtych czasach poziom zaangażowania i entuzjazmu wokół branży był alarmująco niski. Podczas gdy media głównego nurtu wciąż postulują pęknięcie bańki NFT, warunki rynkowe przestrzeni NFT nie zgadzają się z tym – możemy przeczytać w publikacji. 

Gry Blockchain utrzymują się stabilnie 

W porównaniu z DeFi, a nawet NFT, gry blockchain ucierpiały najmniej, a liczba takich transakcji spadła tylko o 5% w porównaniu z kwietniem. W raporcie wskazano także inwestycje a16z w wysokości 4,5 miliarda dolarów, jako impuls dla Metaverse i powiązanych gier blockchain. 

Dokument przypisał najnowszemu trendowi „move-to-earn” – wprowadzaniu elementu grywalizacji do aktywności fizycznej – rolę nowego bodźca, który przyciąga nowych graczy i podtrzymuje rozwój sektora. 

Źródło: cryptopotato.com / fot. https://www.flickr.com/photos/91261194@N06/51012617170

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.