Liquid Staking Ethereum nadal rośnie 

2023-02-14 / Tagi:

Liquid Staking Ethereum nadal rośnie 

Na dzień 7 lutego 2023 r. wartość zablokowana w 11 protokołach płynnego stakingu opartych na Ethereum wzrosła powyżej 11 miliardów dolarów. Dane pokazują, że Lido, Coinbase i Rocket Pool odnotowały 4-10% wzrost w ciągu ostatniego miesiąca. 

Gdzie przechowywany jest stakowany Ether? 

Staking Ethereum stał się bardzo popularnym trendem od czasu jego wprowadzenia w sieci Beacon. Obecnie kontrakt łańcuchowy Beacon ma zablokowane 16,47 miliona ETH o wartości 26 miliardów dolarów, które nie mogą zostać wycofane do nadchodzącego marcowego hard forku. Znaczna część tych aktywów przechowywana jest w protokołach płynnego stakingu – 11 protokołów zdecentralizowanego finansowania (DeFi) obejmuje 41% całości, stanowi to 6,87 miliona ETH. 

Przypominamy, że „liquid staking” polega na wymianie ETH na tokenizowane wersje tej kryptowaluty. Pozwala to posiadaczom na zdobywanie nagród przy jednoczesnym posiadaniu płynnej postaci monety, którą mogą sprzedawać w dowolnym momencie. Stakowany Ether jest przechowywany w ramach różnych protokołów, a platformy te obsługują procesy wymiany i wykupu. Z 41%, które są wyceniane na ponad 11 miliardów dolarów, Lido posiada aż 73% całkowitej zablokowanej wartości (TVL). Co więcej, TVL Lido odnotował wzrost o 4,27% w zeszłym miesiącu, a jego zablokowana wartość wynosi obecnie około 8,18 miliarda dolarów. 

Platformy do płynnego stakingu a zyski 

Z kolei Coinbase posiada 1 081 304 ETH zablokowanych na platformie, a TVL zyskał 5,74%. Ostatecznie Coinbase ma 15,72% udziału w rynku, a zapasy platformy są warte 1,76 miliarda dolarów. Kolejne dwie największe platformy do płynnego stakingu także odnotowały największe zyski w ciągu ostatniego miesiąca. Są to Rocket Pool – gdzie TVL wzrósł o 10,71% w ciągu 30 dni, i Frax Ether – gdzie TVL wzrósł o 76,73%. Rocket Pool ma około 387 016 zablokowanych ETH , a Frax Ether ma łącznie 87 134 ETH. 

Pięć platform kontroluje 97,4 % rynku 

Piątym, co do wielkości inwestorem jest Stakewise. 7 lutego platforma ta posiadała zablokowane 84 481 ETH o wartości 136 mln dolarów. Z opublikowanych informacji wynika, że Frax Ether posiada 1,27% udziału w rynku, podczas gdy Stakewise posiada 1,23% z 6,87 miliona ETH. Pozostałe sześć zdecentralizowanych platform finansowych tego typu posiada zaledwie 2,6% z 11 miliardów dolarów wartości. Tym samym pięć największych platform kontroluje 97,4% rynku. 

Źródło: bitcoin.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.