Kryptowaluty – jak wyglądają prognozy na 2023 rok? 

2022-12-29 / Tagi:

Kryptowaluty – jak wyglądają prognozy na 2023 rok? 

2022 rok był bardzo burzliwy dla rynku kryptowalut. Wiele zdecentralizowanych i scentralizowanych podmiotów nie radzi sobie w obecnych warunkach lub walczy o przetrwanie. Jednak czy znajdujemy się już w końcowej fazie bessy? Jakie są prognozy na 2023 rok? 

Web3 – nowy sposób interakcji 

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zawirowań na rynku kryptowalut, a niektóre podmioty wciąż walczą o utrzymanie się na powierzchni. Jednak wydaje się, że znajdujemy się w końcowej fazie bessy, podczas której usuwa się złych uczestników rynku, a co za tym idzie i nieuczciwe praktyki. Proces ten mimo swojego dramatycznego przebiegu jest niezbędny dla dojrzałości całego systemu. Można założyć, że technologie Web3, które wyłonią się z trwającej krypto-zimy, zmienią wszystko. Z pewnością Web3 reprezentuje następną ewolucję wymiany informacji. Przypominamy, że jest to sieć obliczeniowa, która została zaprojektowana tak, aby umieścić człowieka w samym centrum i nadać priorytet prywatności. Czy technologia blockchain wprowadzi nowy sposób interakcji z Internetem i zasadniczo zmieni sposób, w jaki się ze sobą kontaktujemy? Wybiegając w przyszłość, oto kilka prognoz dotyczących tego, czego możemy się spodziewać w 2023 roku. 

Co przyniesie 2023 rok? 

Zakłada się, że finansowanie crypto venture capital będzie nadal spadać w pierwszej połowie 2023 r.. Ruch ten niekoniecznie jest zły, bowiem raczej normalizuje się do punktu, który stanowi racjonalny poziom. Inwestorzy czekają na sięgnięcie dna, jednocześnie rozważając szersze kwestie makroekonomiczne i ryzyko globalnej recesji. Jednocześnie nowe protokoły rozliczeniowe (warstwa 1/2), interoperacyjność (warstwa 0/pomost), pożyczki i protokoły handlowe będą nadal finansowane, aby wypełnić lukę wynikającą ze zmian spowodowanych niedawnymi włamaniami, niedoborami skarbowymi, zmianami regulacyjnymi i upadkiem giełdy. 

W 2023 r. początkowy etos Web3, który odrzucał potrzebę istnienia dużych marek, odejdzie. Uczestnicy rynku w końcu muszą zrozumieć, że kiedy nie ma zewnętrznych pieniędzy od dużych marek, to jedyną wartość posiadanego tokena stanowią dolary użytkowników i spekulantów. Zatem nowe projekty obejmą duże marki oraz oferty reklamowe, marketingowe i sponsorskie. To wszystko może sprawić, że marzenie o Web3 (token reprezentujący mikrokapitał) zostanie zrealizowane poprzez podział znaczącego kapitału zewnętrznego między rzeczywistych użytkowników. Marki Web2 – takie jak Nike, Starbucks i Meta – będą nadal eksperymentować z Web3, koncentrując się na tokenach NFT. 

W przyszłym roku wielu uczestników rynku zorientuje się, że sposób, w jaki myślano o społeczności w Web3, był błędny. „Społeczność” była często po prostu uroczym słowem używanym głównie do opisania „grupy spekulantów na Discordzie, którzy mają wspólne marzenie o szybkim bogactwie, którzy porzucają projekt, gdy karuzela wzrostu przestanie się poruszać”. Chociaż nadal będziemy widzieć wyjątki od tej reguły – takie jak silne, zaangażowane zdecentralizowane społeczności finansowe, a także zdecentralizowane, autonomiczne organizacje typu online-to-offline, takie jak LinksDAO – w 2023 roku zdamy sobie sprawę, że cały ideał Web3 dotyczący projektu /dopasowanie do społeczności było często dopasowaniem do projektu/spekulanta. Nie możemy więc pozwolić sobie na ignorowanie podstaw rzeczywistego dopasowania produktu do rynku. 

Ponieważ koszty tworzenia aplikacji Web3 spadają, a koszty pozyskiwania użytkowników rosną, w przyszłym roku nacisk zostanie położony na jakość i odkrywanie. Web3 będzie miał swoje momenty w App Store i AdMob. L1 (alternatywne sieci warstwy pierwszej) i portfele początkowo będą rywalizowały o tę pozycję, ale prawdopodobnie nowy gracz przejmie kontrolę. Aplikacje Breakout Web3 w 2023 r. będą bardziej przypominać najczęściej pobierane i najbardziej dochodowe aplikacje z początków technologii mobilnej – prosty interfejs użytkownika i grafika z intuicyjnymi, ale innowacyjnymi mechanizmami zaangażowania i monetyzacji – jak Angry Birds w 2009 r. 

Obecny trend w kierunku „stabilności” i „zrównoważonego rozwoju” w grach – w pewnym sensie wynikający z ataków na Axie Infinity – zapoczątkuje falę produktów z wbudowaną stabilnością, ale pozbawionych dynamicznego charakteru wzrostów i spadków większość spekulacji kryptowalutowych. Spowoduje to stworzenie płaskiego, wyciszonego doświadczenia gracza, które wydaje się być kopią istniejących gier wideo Web2. Z biegiem czasu twórcy gier nauczą się na nowo, że spekulacje rynkowe są częścią zabawy i spróbują włączyć je ponownie w zdrowy, odpowiedzialny sposób. 

Web3 będzie nadal oferować solidną niszę, z aplikacjami, które są funkcjonalnie podobne do tych istniejących, ale z pewnymi podstawowymi komponentami blockchain. Te aplikacje stworzą niszę rynkową dla użytkowników, którzy chcą tej samej tradycyjnej podstawowej oferty produktowej, ale z pewnym podobieństwem do Web3. 

Aby poradzić sobie z kosztami zgodności i kosztami ogólnymi, aplikacje blockchain będą w coraz większym stopniu polegać na istniejących tokenach o dużej kapitalizacji. Ethereum będzie nadal opóźniać swój plan działania w 2023 r., ale gdy w końcu wprowadzi sharding w celu obniżenia opłat za gaz, zainteresowanie alternatywnymi L1 odnotuje duży spadek. 

Stablecoiny znajdą więcej zastosowań poza krypto rynkami kapitałowymi. Doprowadzi to do większej adopcji – głównie wśród przedsiębiorstw – i innowacji w Web3. Rządowe i prywatne badania oraz prace nad rozwojem blockchain będą kontynuowane, Niektóre z nich już ogłaszają scentralizowaną infrastrukturę publiczną, taką jak cyfrowe waluty banku centralnego lub infrastruktura rynkowa. 

Działania na rynku kryptowalut zaostrzą się pod koniec 2023 roku. Boomy i spadki będą kontynuowane, z przypadkowymi włamaniami (jak Wormhole), nadmiernie agresywną ekspozycją na ryzyko (jak Terra) i jawnymi oszustwami (jak SafeMoon). Więcej polityków zajmie zdecydowane stanowisko w sprawie kryptowalut. Jednak rząd USA będzie nadal niezdecydowany w kwestii regulacji, ze szkodą dla krajowego przemysłu. Wszelkie regulacje, które się pojawią, będą chaotyczne i nadal będą pozwalały na to, by ryzykowne projekty wykorzystywały luki w przepisach. 

Rzeczywista użyteczność 

W miarę tego, jak rynek będzie rozwijał się podczas bessy, w przyszłym roku nadejdzie moment, w którym poza istniejącymi dominującymi narracjami zaczną pojawiać się nowe obszary wzrostu, takie jak projekty NFT, projekty typu „graj, aby zarobić”, alternatywne L1 itp. Nowe narracje będą napędzać następny cykl i miejmy nadzieję, że te świeże ramy będą wpływały na rzeczywistą użyteczność konsumentów i adopcję, przynosząc kilkaset milionów nowych użytkowników czy portfeli kryptowalut. 

Bez wątpienia niepewność co do przyszłości kryptowalut to także szanse dla wielu użytkowników. A te osoby, które są w stanie szybko się przystosować, mogą odnieść korzyści. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.