Fundusz BlackRock Bitcoin ETF zarządza 100 000 BTC 

2024-02-15 / Tagi:

Fundusz BlackRock Bitcoin ETF zarządza 100 000 BTC 

Fundusz giełdowy BlackRock Bitcoin ETF przekroczył 100 000 BTC w zarządzaniu. Wiele przemawia za tym, że inwestorzy nadal gromadzą akcje typu spot Bitcoin ETF, ponieważ łączne dzienne wpływy pobiły kolejny rekord na poziomie 631,3 miliona dolarów. 

iShares Bitcoin Trust przekroczył 100 000 BTC w zarządzaniu 

Według oficjalnych danych fundusz BlackRock, 13 lutego zgromadził w swoich portfelach 105 280 BTC. Fundusz iShares Bitcoin Trust (IBIT) stał się pierwszym spotowym funduszem ETF Bitcoin w Stanach Zjednoczonych, który w 22. dniu notowań osiągnął 100 000 BTC w zarządzanych aktywach. Wiadomość ta stanowi znaczące osiągnięcie od czasu, gdy firma uruchomiła swój spotowy fundusz ETF Bitcoin wraz z innymi 10 emitentami. 

Od czasu debiutu IBIT w styczniu BlackRock pomnożył udziały w iShares Bitcoin Trust o ponad 3700%, ponieważ zarządzane przez niego aktywa wzrosły z zaledwie 2621 BTC (z dnia 11 stycznia) do 100 000 BTC ( z dnia 13 lutego). 

Grayscale Bitcoin Trust ETF zmniejsza swoje zasoby 

Fundusz ETF iShares Bitcoin jest jednym z dziewięciu spotowych funduszy ETF na Bitcoin, który od chwili premiery aktywnie zwiększa swoje zasoby, w tym fundusz Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), który na dzień 13 lutego zgromadził 83 925 BTC. 

Co ciekawe, Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) wyłonił się jako jedyny spotowy ETF Bitcoin, który po historycznym uruchomieniu aktywnie pozbywa się BTC. Po swoim debiucie posiadając 619 220 BTC w zarządzanych aktywach, GBTC do 13 lutego zmniejszyło swoje zasoby o 25%, czyli do 463 475 BTC. 

Kamień milowy w zakresie inwestycji w BTC IBIT nastąpił w momencie, gdy fundusze ETF typu spot na Bitcoin odnotowały kolejny rekord pod względem dziennych wpływów netto. Według danych platformy Farside Investors, łączne dzienne wpływy z 10 spotowych funduszy ETF na Bitcoin wyniosły 631,3 mln dolarów, z czego 493 mln dolarów napłynęło do samego funduszu iShares Bitcoin ETF. 

Znaczny wzrost ceny Bitcoina 

Według niektórych obserwatorów rynkowych firma BlackRock mogła mieć ostatnio trudności z dopasowaniem się do popytu wynikającego z masowych napływów środków do funduszu ETF iShares Bitcoin. 

Warto dodać, że informacja odnośnie funduszu BlackRock pojawia się w czasie, gdy Bitcoin odnotowuje znaczny wzrost. Jego cena po raz pierwszy od listopada 2021 roku przekroczyła wartość 51 000 dolarów. Co więcej, 14 lutego Bitcoin odzyskał swój status aktywów wartych 1 bilion dolarów, osiągając taki poziom kapitalizacji rynkowej po raz drugi w historii. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.