Koniec z anonimowością w kryptowalutach?

2022-04-19 / Tagi:

Koniec z anonimowością w kryptowalutach?

Niedawno Komisja Europejska przegłosowała przepis przekreślający anonimowość w świecie kryptowalut. Mówi on o tym że wszystkie giełdy i kantory będą zobligowane do pozyskiwania od użytkowników informacji odnośnie właściciela portfela kryptowalut. Obowiązek ten ma dotyczyć wszystkich transakcji na kwoty powyżej 1000 euro.

Kontrowersje

Większość osób ze świata kryptowalut jest zaniepokojona tą decyzją. CEO giełdy Coinbase uznał tą propozycję za antyinnowacyjną, antyprywatnościową oraz antyprawną. Według Briana Armstronga oznacza to, iż przed wysłaniem bądź odebraniem kryptowalut giełda będzie musiała zebrać, posiadać oraz zweryfikować informację o zewnętrznym portfelu, który nie jest w żaden sposób z nią powiązany zanim będzie mogła dopuścić do płatności. Armstrong uznał że aktualne przepisy odnośnie kryptowalut nakładają na nie większe wymagania od klasycznych walut fiat. Nie wyobrażamy sobie przecież sytuacji gdzie w momencie zapłaty za czynsz za lokal bank zgłasza naszą transakcję do władz.

Ostateczna decyzja

Projekt został przegłosowany przez Komisję Europejską poprzez większość głosów. Jednak do wprowadzenia go w życie potrzebna jest jeszcze dyskusja Parlamentu Europejskiego z Komisją Europejską oraz Radą Europejską. Wiele osób obawia się jednak o to, że prawo zostanie jednak wprowadzone. 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.