Dostawcy stakingu Ethereum zgadzają się na zasadę samoograniczenia 

2023-09-04 / Tagi:

Dostawcy stakingu Ethereum zgadzają się na zasadę samoograniczenia 

Co najmniej pięciu dostawców stakingu Ethereum wdrożyło lub przygotowuje się do wprowadzenia zasady samoograniczenia, w której zobowiązują się do tego, by nie posiadać więcej niż 22% rynku stakingu ETH. Rozwiązanie to pozwoli na zachowanie decentralizacji sieci Ethereum. 

Zabezpieczenie decentralizacji sieci Ethereum 

Pięciu dostawców płynnego stakingu Ethereum przygotowuje się lub już wdrożyło narzucone przez siebie zasady samoograniczenia. Zobowiązują się w nich do tego, że nie będą posiadać więcej niż 22% rynku stakingu ETH. Posunięcie to ma na celu zabezpieczenie decentralizacji sieci Ethereum. 

Według głównego twórcy Ethereum firmy Superphiz, tacy dostawcy stakingu jak Rocket Pool, StakeWise, Stader Labs i Diva Staking już przyjęli to narzucone przez siebie ograniczenie lub aktywnie je realizują. 

Ograniczenie liczby walidatorów 

Warto przypomnieć, że firma Superphiz jako pierwsza zaproponowała to rozwiązanie w maju ubiegłego roku. Wówczas dostawca podniósł kwestię tego, czy pula stawek przedkładałaby stan blockchainu nad własne zyski finansowe. Jeśli chodzi o uzasadnienie narzuconego przez siebie limitu 22%, firma Superphiz wyjaśniła, że liczbę tę wybrano, ponieważ Ethereum wymaga konsensusu 66% walidatorów, aby zgodzić się na stan sieci. Ustalenie limitu poniżej 22% zapewniłoby wspólne uczestnictwo co najmniej czterech znaczących podmiotów, aby łańcuch mógł osiągnąć finalizację. 

Kilka innych platform podjęło działania, aby zobowiązać się do planu samoograniczenia. Należy do nich między innymi protokół StaFi. 

W ramach naszego ciągłego zaangażowania na rzecz zdecentralizowanego etosu Ethereum, StaFi zamierza samodzielnie ograniczyć liczbę wszystkich walidatorów do 22%, aby zapewnić maksymalne dostosowanie Ethereum – możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym przez StaFi. 

Do modnego trendu dołączyła także inna płynna usługa stakowania o nazwie Puffer Finance. 

Dominacja Lido na rynku stakingu Ethereum 

Należy dodać, że obecnie na rynku stakingu Ethereum dominuje Lido Finance. Wzbudza to wiele obaw co do centralizacji, ale dostawca stakingu zdecydował się nie samoograniczać i to zdecydowaną większością 99,81 % głosów. Według danych zebranych przez Dune Analytics, Lido posiada obecnie znaczący udział wynoszący 32,4% całego postawionego Etheru. 

Z kolei następna w kolejności platforma Coinbase ma znacznie mniejszą część, stanowiącą zaledwie 8,7% rynku, a Binance pozostaje w tyle z 4,52%. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.