Dlaczego Bitcoin może zyskać na obniżce stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego? 

2024-06-05 / Tagi:

Dlaczego Bitcoin może zyskać na obniżce stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego? 

Eksperci zakładają, że w tym tygodniu może wzrosnąć napływ Bitcoinów. Oczekuje się bowiem, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe o 0,25%. A działania te mogą zwiększyć apetyt inwestorów na ryzykowne aktywa, takie jak Bitcoin. 

Oczekiwanie na obniżki stóp procentowych 

Powszechnie oczekuje się, że 6 czerwca Europejski Bank Centralny (EBC) obniży stopy procentowe o 0,25% – do poziomu 4,25%. Będzie to miało miejsce po siedmiu kolejnych miesiącach łagodzenia inflacji w strefie euro. 

– Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Niższe stopy zazwyczaj osłabiają euro i zwiększają płynność, co może zwiększyć zainteresowanie ryzykownymi aktywami, w tym Bitcoinem – powiedział Jag Kooner, szef działu instrumentów pochodnych w Bitfinex. 

Oczekiwania na obniżki stóp procentowych pojawiają się w okresie spowalniania inflacji w Europie. Oczekuje się, że główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w maju wyniesie 2,6%. Potencjalnie oznacza to ósmy miesiąc z rzędu, w którym inflacja utrzymuje się poniżej poziomu 3%. 

Bitcoin będzie podążał za giełdami w górę 

Według Jamesa Wo, założyciela i dyrektora generalnego DFG, potencjalna obniżka stóp procentowych może pobudzić tradycyjne rynki akcji i nadać Bitcoinowi większy impet wzrostowy. 

– Obniżki stóp procentowych będą miały pozytywny wpływ na tradycyjne akcje, jak widać po wzrostach europejskich giełd po gołębich komentarzach Rady Prezesów EBC na początku maja. Może to przełożyć się na przesunięcie płynności w stronę aktywów obarczonych większym ryzykiem, takich jak Bitcoin, co zwiększy jego cenę – powiedział Jamesa Wo. 

Dwa z flagowych europejskich indeksów giełdowych, STOXX 600 i DAX 40, wzrosły w maju wraz z ceną Bitcoina. Według platformy TradingView, STOXX 600 wzrósł o ponad 3,3%, a DAX 40 o ponad 3,8% w ciągu ostatnich 30 dni. Dla porównania w tym samym okresie cena BTC wzrosła o ponad 17,4%. 

Bitcoin oddziela się od akcji jako „cyfrowe złoto” 

Historyczna korelacja Bitcoina z tradycyjnym rynkiem akcji była mieszana. Jednak Bitcoin może podążać za rynkami w górę w środowisku napędzanym bodźcami gospodarczymi. 

– Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin wykazywał mieszaną korelację z akcjami. Podczas napięć gospodarczych Bitcoin często odzwierciedla trendy na giełdzie, gdy inwestorzy likwidują aktywa. W środowisku napędzanym bodźcami i niższymi stawkami Bitcoin może zyskać wraz z akcjami ze względu na zwiększoną płynność – wyjaśnił Jag Kooner. 

Jednak cena Bitcoina odnotowała w tym roku silny wzrost – i to pomimo pozostającego w tyle rynku akcji w największej gospodarce świata, Stanach Zjednoczonych. Według TradingView indeks S&P 500 od początku roku wzrósł o ponad 11,5%, w tym samym czasie cena Bitcoina wzrosła o ponad 57,6%. 

– Podczas, gdy akcje amerykańskich spółek odnotowały spadki, Bitcoin pozostał silny. Czas pokaże, czy jest to opóźnienie na rynku kryptowalut, czy względna siła – dodał Kooner. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.