Bitcoin bije ważny rekord

2023-11-27 / Tagi:

Bitcoin bije ważny rekord

Po skromnej korekcie cena Bitcoina utrzymuje się nadal na poziomie około 37 500 dolarów. Co ciekawe, po raz pierwszy w swojej historii ponad 70% podaży Bitcoina pozostawało w stanie uśpienia przez co najmniej rok. 

Odporność posiadaczy Bitcoinów 

Pomimo małej korekty Bitcoin utrzymuje swoją cenę na poziomie około 37 500 dolarów. Co ciekawe, aż 70% Bitcoinów pozostało nieaktywnych przez cały rok, co stanowi nowy rekord. Taki trend pokazuje odporność posiadaczy tej kryptowaluty, ponieważ niechętnie rozstają się oni ze swoimi zasobami. Jest to warte uwagi w kontekście obecnej wysokości ceny Bitcoina, a także zawirowań prawnych związanych z rynkiem krypto. 

Przypominamy, że w minionym tygodniu Departament Sprawiedliwości (DOJ) zawarł daleko idącą umowę z największą światową giełdą kryptowalut Binance. Zarzucane platformie przestępstwa są rozległe, a ich konsekwencje znaczne. Binance ma uregulować karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przesyłania pieniędzy i amerykańskich sankcji. Co więcej, Changpeng „CZ” Zhao, dyrektor generalny i założyciel giełdy został zmuszony do ustąpienia. Wkrótce po tym fakcie odnotowano miliony wypłat, jednak jak widać inwestorzy nie martwią się o Bitcoina. 

Nowy rekord Bitcoina 

Dane pokazują, że odsetek podaży Bitcoinów, który pozostawał nieaktywny przez dwa, trzy i pięć lat, osiągnął najwyższy poziom w historii. Świadczy to o niezwykłym zaangażowaniu inwestorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę tegoroczny dynamiczny wzrost ceny Bitcoina do 37 000 dolarów. 

Okazuje się, że pomimo podwojenia wartości tej kryptowaluty, inwestorzy długoterminowi wykazali niewielkie zainteresowanie sprzedażą. Dane platformy Glassnode ujawniły, że 70,35% podaży Bitcoina pozostawało w stanie uśpienia przez co najmniej rok, przekraczając poprzedni rekord wynoszący 69,35% ustanowiony w lipcu. 

– Chociaż wyższe ceny ostatecznie zachęcą nowych sprzedawców, przy wzroście Bitcoina o ponad 100% w tym samym okresie, wydaje się, że posiadacze Bitcoinów nie planują pozbycia się swoich zapasów przy tym poziomie cen lub w najbliższej przyszłości – stwierdzono w cotygodniowym raporcie Reflexivity Research. 

Zakłada się także, że zatwierdzenie funduszu spot ETF Bitcoin „odblokuje falę napływu kapitału do flagowego kryptoaktywa, którego wartość w tym roku wzrosła ponad dwukrotnie”. 

Binance nadal w posiadaniu największej liczby Bitcoinów 

Platforma CoinGlass, która pomaga śledzić krążące BTC utrzymywane przez główne scentralizowane giełdy wykazała, że zawirowania na płaszczyźnie prawnej nie wytrąciły Binance z pozycji lidera. Platforma posiada około 515 361 BTC w księgach. Tuż za tą giełdą uplasowała się platforma Coinbase Pro z 441 254 BTC, co czyni ją bliskim rywalem Binance. 

Warto dodać, że giełdy kryptowalut Bitfinex i OKX posiadają kolejno 385 046 BTC i 132 933 BTC. Jak widać platformy te pozostają w tyle, zapewniając sobie odpowiednio trzecią i czwartą pozycję. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.