Binance wprowadza nowe środki bezpieczeństwa 

2024-07-03 / Tagi:

Binance wprowadza nowe środki bezpieczeństwa 

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa. Wdrożone rozwiązania mają zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu funkcji konta i zwiększyć integralność platformy. 

Nowe środki bezpieczeństwa na Binance 

Giełda kryptowalut Binance wprowadziła nowe środki bezpieczeństwa. Decyzja ta jest następstwem wykrycia niewłaściwego korzystania z konta, które dało niektórym użytkownikom nieuczciwą przewagę. Z opublikowanych informacji wynika, że nowe środki mają na celu stworzenie zdrowego i zrównoważonego otoczenia rynkowego, w którym interesy wszystkich użytkowników będą traktowane priorytetowo. 

Platforma zaznaczyła, że zostaną podjęte bardziej rygorystyczne działania w przypadku niewłaściwego wykorzystania kont, w tym ich zawieszenie lub zamknięcie, jeśli będzie to konieczne. Giełda podkreśliła, że takie nadużycia godzą w reputację platformy i negatywnie wpływają na doświadczenia większości użytkowników, którzy przestrzegając zasad. 

Nagrody za zgłaszanie nadużyć 

Platforma oferuje różne typy kont, w tym subkonta, subkonta zarządzane i konta menedżerów funduszy, które są niezbędne w rzeczywistych przypadkach użycia. Jednak nieuczciwi uczestnicy rynku mogą niewłaściwie wykorzystać te funkcje w celu obejścia kontroli, a także uzyskania dostępu do lepszych stawek opłat i wyższych limitów interfejsu programowania aplikacji (API). Binance uważa każdy nieautoryzowany dostęp do kont innych użytkowników za poważne naruszenie swoich warunków użytkowania „Poznaj swojego klienta” (KYC) i „Poznaj swoją firmę” (KYB). 

Aby zaradzić niewłaściwemu używaniu konta, Binance udoskonaliło monitorowanie jego całego wykorzystania i powiązanych działań. Co więcej, platforma zachęca użytkowników do zgłaszania wszelkich podejrzeń nadużyć, a za zweryfikowane przypadki oferuje nagrodę. Jak możemy przeczytać, jej wysokość będzie ustalana indywidualnie. Użytkownicy mogą zgłaszać przypadki nadużyć na adres misuse-reporting@binance.com. 

Działania na rzecz bezpieczeństwa 

Obecne działania Binance to kolejna próba podjęta w celu walki z naruszeniami bezpieczeństwa. ZackXBT, badacz blockchain, 22 czerwca pochwalił giełdę za pomoc społeczności podczas incydentów związanych z naruszeniami. Zauważył, że chociaż platforma często spotyka się z krytyką ze strony mediów, to zespół Binance ds. bezpieczeństwa aktywnie działa, aby wspierać ofiary i reagować na incydenty, wykazując tym samym realne zaangażowanie we wsparcie społeczności. 

Dyrektor generalny Binance, Richarda Tenga zauważył także, że giełda współpracowała z władzami w celu zbadania złośliwego ataku na turecką giełdę kryptowalut BtcTurk, w wyniku którego pomyślnie zamrożono skradzione środki o wartości ponad 5 milionów dolarów. 

Co ciekawe, firma Binance jest obecnie oskarżana o pranie pieniędzy w Nigerii. Ma to miejsce po tym jak władze tego kraju oskarżyły ją o nielegalne wyprowadzenie 26 miliardów dolarów poza granice państwa. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.