Wielka Brytania wprowadzi regulacje dotyczące stablecoinów 

2023-11-02 / Tagi: prawo

Wielka Brytania wprowadzi regulacje dotyczące stablecoinów 

Rząd Wielkiej Brytanii zaktualizował swoje plany związane z regulacją rynku stablecoinów opartych na fiat. W opublikowanym dokumencie rozważa uczynienie lokalnych firm „organizatorami płatności” – będą one odpowiedzialne za zapewnienie użytkowników o zgodności monet typu stablecoin z lokalnymi standardami. 

Regulacje dotyczące stablecoinów 

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował aktualizację swoich planów dotyczących regulacji monet typu stablecoin opartych na fiat. Dokument, który został opublikowany 30 października, ma na celu ułatwienie i uregulowanie wykorzystania tych stablecoinów w brytyjskich łańcuchach płatności. 

Zgodnie z ujawnionym dokumentem Ministerstwo Skarbu Jego Królewskiej Mości zamierza wprowadzić do parlamentu w 2024 r. szczegółowe przepisy, włączając regulację monet stabilnych zabezpieczonych fiducjarami do kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego (FCA). 

Jak możemy przeczytać brytyjskie Ministerstwo Skarbu rozważa uczynienie lokalnych firm „organizatorami płatności”, autoryzowanymi przez FCA, odpowiedzialnymi za zapewnienie, że zagraniczna moneta typu stablecoin spełnia lokalne standardy. 

„Nieuregulowane” transakcje 

Warto dodać, że stablecoiny nieoparte na fiat, w tym monety algorytmiczne, nie będą dopuszczone do regulowanych łańcuchów płatności. Opublikowany dokument nie nakłada jednak bezpośredniego zakazu, ale zastrzega jedynie, że „transakcje te pozostaną nieuregulowane”. Co więcej, Skarb Państwa uważa je za podlegające tym samym wymogom, co niezabezpieczone aktywa kryptograficzne. 

Jeśli chodzi o standardowe monety typu stablecoin, FCA uzyska uprawnienia do żądania od emitentów tych kryptowalut przechowywania wszystkich funduszy rezerwowych w ustawowym funduszu powierniczym. Warunki trustu zostaną określone w regulaminie FCA, łącznie z obowiązkami umorzenia w przypadku upadłości firmy. W tym drugim scenariuszu brytyjscy emitenci monet stabilnych staną w obliczu procedur na mocy ustawy o niewypłacalności z 1986 r. 

Uprawnienia regulacyjne 

Przypominamy, że centralne ramy dla wszystkich rodzajów kryptowalut, ustawa o usługach i rynkach finansowych, zostały przyjęte w Izbie Lordów – izbie wyższej brytyjskiego parlamentu – w czerwcu 2023 r. Aktualnie opublikowany dokument Ministerstwa Skarbu wielokrotnie odwołuje się do projektu ustawy, nazywając ją FCMA 2023. Co jest zgodnie z ustawą FCMA 2023, że Skarb Państwa, Bank Anglii i FCA uzyskują uprawnienia do regulowania w szczególności kryptowalut i monet typu stablecoin. 

Źródło: cointelegraph.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.