Indie opodatkowały kryptowaluty

2022-02-02 / Tagi: podatki

Indie opodatkowały kryptowaluty

30% podatku – taka jest propozycja Minister Finansów, Pani Nirmala Sitharaman. Polityk zaproponowała właśnie taką wartość podatku od wszystkich dochodów związanych z kryptowalutami. Należy dodać, że zakazane mają być odliczenia i zwolnienia podatkowe poza kosztami nabycia.

Kryptowaluty w Indiach nie będą zakazane

Lepszy wysoki podatek niż zakaz możliwości kopania i handlu kryptowalutami. Dzięki tej decyzji inwestorzy będą mieć jasne zasady co do funkcjonowania rynku w drugim pod względem ludności kraju na świecie.

Jak czytamy w serwisie bitcoin.pl

Proponowana sekcja 115BBH ma na celu zapewnienie, że w przypadku gdy całkowity dochód osoby ocenianej obejmuje wszelkie dochody z przeniesienia dowolnego wirtualnego aktywa cyfrowego, należny podatek dochodowy będzie sumą kwoty podatku dochodowego obliczonego od dochodu z przeniesienia dowolnego wirtualnego aktywa cyfrowego według stawki 30% i kwoty podatku dochodowego, którym podlegałaby obciążony osoba oceniana, gdyby całkowity dochód osoby ocenianej został pomniejszony o sumę dochodów z przeniesienia wirtualnego zasobu cyfrowego

Nischal Shetty, założyciel i dyrektor generalny WazirX dodaje:

Przejrzystość podatkowa to mile widziany ruch. Ogólnie rzecz biorąc, z ogromną ulgą obserwujemy to, że nasz rząd przyjmuje progresywne stanowisko zmierzające do rozwoju w kierunku innowacji. Wprowadzając podatki, rząd w dużej mierze legitymizuje branżę. Większość ludzi, zwłaszcza korporacji, które siedziały na uboczu z powodu niepewności, będzie teraz mogła uczestniczyć w rynku kryptowalut. Ogólnie rzecz biorąc, jest to pozytywny ruch dla branży.

Źródło: bitcoin.pl

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.