Gubernator Florydy chce zakazu używania CBDC

2023-03-22 / Tagi:

Gubernator Florydy chce zakazu używania CBDC

Ron DeSantis – 46. Gubernator Stanu Floryda – chce zakazania używania CBDC w stanie Floryda. Wygłosił on półgodzinne przemówienie pod hasłem „No CBDC in Florida”. W jego trakcie ostrzega on przed zagrożeniami jakie niesie za sobą wprowadzenie cyfrowej waluty kontrolowanej przez rząd. Przedstawia on Cyfrową Walutę Banku Centralnego jako kolejny krok do inwigilacji oraz kontroli społeczeństwa przez rząd. Chce on totalnego zakazania używania Centralnych Cyfrowych Walut w tym także Chińskiego Cyfrowego Yuana. W przemówienie włączyły się także inne osoby, w tym Tarren Bragdon, który na rozpoczęciu swojej wypowiedzi sformułował bardzo ciekawe zdanie:

„Our money says In God We Trust, but the Central Bank Digital Currency would change that to In Government We Trust…”

Co w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Na naszych pieniądzach jest napisane W Bogu pokładamy wiarę, Cyfrowy Pieniądz Banku Centralnego zmieni to na w rządzie pokładamy wiarę…”.

Jest to dość odważne, lecz bardzo prawdopodobne stwierdzenie. W przypadku wprowadzenia CBDC i wyparciu standardowego pieniądza, rząd mógłby kontrolować finanse społeczeństwa oraz miałby ich pełny przegląd. Zważając na te zagrożenia Ron DeSantis wezwał Legislaturę do zakazania używania CBDC na Florydzie. Bardzo prawdopodobne, że DeSantis zostanie reprezentantem Republikanów w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.