Binance traci pozycję największej giełdy na świecie

2023-11-15 / Tagi:

Binance traci pozycję największej giełdy na świecie

Jak wynika z nowego raportu firmy 0xScope, w ciągu ostatniego roku dominacja Binance nad scentralizowanym rynkiem giełd kryptowalut osłabła. Pomimo tego, że platforma wciąż pozostaje liderem, jej konkurenci zaczynają zdobywać znaczący udział w rynku. 

Konkurencja wśród giełd kryptowalut 

Według najnowszego raportu firmy 0xScope giełda kryptowalut Binance nadal jest wyraźnym liderem pod względem globalnego wolumenu kryptowalut, odpowiadając za 51,2% udziału w wolumenie CEX (między 17 października 2022 r. a 17 października 2023 r.). Jednak wolumen ten spada z tygodnia na tydzień. Przy poziomie 54,6% z października 2022 r. dominacja Binance spadła do około 45%. 

Tymczasem udział platformy OKX w wolumenie gwałtownie wzrósł z ubiegłorocznego 10,5% do 16,1% w ostatnim tygodniu. Tym samym giełda ustanowiła swoją pozycję jako „solidny numer 2” wśród giełd. Za nim podążają giełdy Bybit, Bitget i MEXC, z których wszystkie „w ubiegłym roku utrzymały zdrowe tendencje wzrostowe”. 

Z rankingu wykluczono takie giełdy jak Upbit i Coinbase. Stało się to z uwagi na brak wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi. Na rynku kasowym obie giełdy zajęły drugą i trzecią co do wielkości pozycję, a udział Upbit znacząco wzrósł z 5% do 15% w ciągu 52 tygodni. 

Spadek dominacji Binance 

W tym czasie dominacja Binance na rynku kasowym spadła do zaledwie 40%, w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem, który wynosił 62%. Firma analityczna twierdzi, że spadek ten może wynikać ze strategii notowań giełdy, ponieważ wartość najpopularniejszych monet spadła natychmiast po notowaniu na Binance. Dla porównania, wolumen instrumentów pochodnych Binance utrzymał większą stabilność, i to pomimo tego, że spadł z 50% z początku roku do 45% w ostatnich tygodniach. W tym samym okresie udział OKX w wolumenie wzrósł z 10% do 15%. 

Warto przypomnieć, że w czerwcu Binance stanęło w obliczu pozwu ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Zawierał on różne zarzuty, które dotyczyły między innymi złego zarządzania funduszami klientów oraz notowania wielu niezarejestrowanych papierów wartościowych. 

Aktywne adresy 

Patrząc na dane blockchain, Binance posiada większą wartość aktywów kryptograficznych niż jakikolwiek inny CEX – bo na poziomie 45%. Jej największymi konkurentami na tym froncie są Coinbase i Bitfinex – ta ostatnia platforma utrzymuje bliskie powiązania z Tether, który posiada rezerwy o wartości 85 miliardów dolarów. Co ciekawe, dominacja giełdy znacznie spada, gdy spojrzymy na adresy depozytów otwartych na każdej giełdzie. Zarówno Binance, jak i Coinbase mają równą wagę po około 30% każda, ale udział tej pierwszej powraca do 40%, biorąc pod uwagę tylko aktywne adresy. 

Źródło: cryptopotato.com 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.