Na rondzie w lewo bez kierunkowskazu?

marzec 7, 2018
Na rondzie w lewo bez kierunkowskazu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że rondo trzeba traktować jak skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce tylko podczas zjeżdżania ze skrzyżowania. Jest to już drugi wyrok w sprawie skrzyżowania o ruchu okrężnym, czyli rondzie i sposobie używania kierunkowskazów.

Kierunkowskazy na rondzie

Gazeta „Rzeczpospolita” jako pierwsza informowała o orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w grudniu 2016 roku. Z orzeczenia wynikało, że wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie można sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. (sygn. akt II SA/Gl 888/16).

Podobny problem był rozwiązywaniu w styczniu w Lublinie. Sprawa miała związek z egzaminem na prawo jazdy, który nie zakończył się sukcesem. Egzaminator uznał, że zdający popełnił błąd na braku zasygnalizowania kierunku jazdy w lewo podczas przejazdu przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Marszałek Województwa Lubelskiego unieważnił egzamin argumentując tym, że wbrew stanowisku egzaminatora, egzaminowany skręcając w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, nie wykonał zmiany kierunku jazdy co oznacza, że sygnalizowanie manewru nie było wymagane. Marszałek uznał, że włączenie lewego kierunkowskazu przy dojeżdżaniu do ronda nie jest wymagane.

Podobne zdanie miało również Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Uznano, że znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na takim skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Oznacza to, że przy wjeździe na rondo kierujący pojazdem zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu. Zmiana kierunku następuje dopiero podczas opuszczania ronda. Wówczas ten moment powinno się zasygnalizować użyciem prawego kierunkowskazu.

Egzaminator się nie zgodził

Egzaminator nie zgodził się z decyzjami sądu. Zaznaczył, że sąd wziął pod uwagę błędną wykładnię przepisów, która doprowadziła do wniosku, że wprowadzenie ruchu okrężnego wyłącza stosowanie znaków pionowych i poziomych, które dotyczą zasad poruszania się podczas jazdy przez skrzyżowanie.

Rondo jako „zwykłe” skrzyżowanie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę egzaminatora i podtrzymał tym samym decyzję o unieważnieniu egzaminu praktycznego. (sygn. akt III SA/Lu 326/17). WSA wskazał również, że przed wjazdem na skrzyżowanie egzaminowany zajął lewy, skrajny pas. Oznacza to, że podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego nie musiał zmieniać pasa ruchu i włączać lewego kierunkowskazu. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Źródło: rp.pl.

 

Dodaj komentarz