Prawo jazdy kategorii AM w 2017 roku zdobyło tylko 156 osób

marzec 6, 2018
Prawo jazdy kategorii AM w 2017 roku zdobyło tylko 156 osób

Na spotkaniu pt. „Nowe możliwości szkolenia i egzaminowania w zakresie kategorii AM prawa jazdy” w WORD Zielona Góra, p. Rafał Gajewski przedstawił prezentację, która dotyczyła problemu niskiego zainteresowania prawem jazdy kategorii AM przez młodych ludzi.

Prezentację dyrektora Gajewskiego podzielono na trzy fazy, w których omówiono m.in.:

  • Stan dotyczący prawa jazdy kategorii AM
  • Stan obecny
  • Proponowane rozwiązania

W publikacji prawodrogowe.pl możemy znaleźć taką informację jak:

„Niestety mamy tu problemy. Pierwszym z nich jest – jak to określił dyrektor Rafał Gajewski – wysoka trudność szkolenia AM spowodowana: utrudnioną komunikacją z młodzieżą (14 latki traktowani jak dorośli); niedostosowanymi do wieku i pokolenia metodami nauczania; koniecznością wielokrotnego dojazdu wraz z pojazdem na szkolenie praktyczne do miejscowości w której odbywać się będzie egzamin (najczęściej daleko od miejsca zamieszkania). Także: wysokimi kosztami szkolenia i egzaminowania AM: szkolenie – 600-900 zł w zależności od odległości od WORD, egzamin – 30 teoria zł, praktyka 140 zł + koszt ew. egz. poprawkowych, dojazdy do WORD, badanie lekarskie – 200 zł, zdjęcie – 30 zł, wydanie prawa jazdy – 100,50 zł. Łączne koszty to ok. 1100,00-2000 zł. Trudny okazuje się także egzamin w kat. AM z powodu: wysokiego tempa egzaminu teoretycznego; pytań egzaminu teoretycznego napisanych językiem dla dorosłych; zadań egzaminu praktycznego nakazujących jazdę szybką, dynamiczną, a więc niebezpieczną. I skutek taki: w 2013 r. wydano 13 praw jazdy kat. AM, w 2014 – 62; w 2015 – 77, w 2016 – 136, w 2017 r. 156. A popyt na tę kategorię pojazdów wciąż rośnie.”

Dlaczego z kategorią AM jest w Polsce tak słabo?

156 nowych kierowców kategorii AM to wynik, który nie napawa optymizmem. Nie pomagają tu również koszty. Zrobienie uprawnień kosztuje w Polsce 1000 zł. Dyrektor Gajewski zauważył, że sposobem na poprawienie sytuacji jest wprowadzenie np. kursów e-learningowych dla młodzieży, aktywizacji funkcjonariuszy lokalnym KMP oraz promocja w szkołach.

Zdaniem autorów portalu jednoślad.pl za jedno z rozwiązań byłoby uproszczenie całego procesu zdobywania uprawnień. Obecnie proces wygląda następująco: AM-A1-A2-A. Oznacza więc to, że wielu kierowców, by zdobyć prawo jazdy musi wydać dużo pieniędzy,  a same kursy nie zawsze dają możliwość uzyskania prawdziwych umiejętności.

Źródło: jednoślad.pl, prawodrogowe.pl

Dodaj komentarz