Komisja Europejska pozywa Polskę ws. prawa jazdy

Styczeń 11, 2016
Komisja Europejska pozywa Polskę ws. prawa jazdy

Nieprawidłowości we wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących prawa jazdy spowodowały reakcję ze strony Komisji Europejskiej, która pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości.

Według Komisji Europejskiej Polska nie wydawała na wymagane okresy ważności oraz nie zdefiniowała wszystkich kategorii praw jazdy. Dodatkowo nie zostały wdrożone europejskie przepisy dotyczące miejsca zamieszkania w odniesieniu do osób, które mieszkały w różnych państwach UE

Przepisy musiały więc ulec zmianie. Nowelizacja ustawy została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe wytyczne zakładają, że strażacy nie będą mogli uzyskiwać prawa jazdy na motocykle w wieku 18 lat. Jest to wyjątek od dyrektywy pozwalającej na wcześniejsze uzyskanie uprawnień przez osoby, które wykonują czynności w ramach obrony cywilnej. To podejście zostało jednak zakwestionowane przez KE.

Polska nie jest jedynym pozwanym krajem. Nieprawidłowości zarzucono także Niemcom, Finlandii i Austrii.

Źródło: Gazeta Lubuska

Dodaj komentarz