Każdy kursant obejrzy wideo z egzaminu?

marzec 9, 2018
Nowe uprawnienia dla kategorii B

Egzamin na prawo jazdy to dla wielu zdających jeden z najbardziej stresujących egzaminów w życiu. Jeden błąd oznacza często niepowodzenie. Każdy uczy się jednak na błędach. Możliwość ich przeanalizowania z pewnością byłaby udogodnieniem dla zdających. Czy wideo z egzaminu będzie dostępne dla każdego?

Nowa propozycja zmian

Poseł Kukiz’15, Andrzej Kobylarz zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją, która dotyczy zapisów wideo z egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Wcześniej do parlamentarzysty zgłosili się instruktorzy nauki jazdy, którzy zwrócili uwagę na problem braku dostępu do nagrań z egzaminu, które mogą służyć do celów szkoleniowych dla kursanta, który akurat oblał egzamin.

Z fragmentu interpelacji, którą możemy znaleźć na motoryzacja.interia.pl dowiadujemy się, że:

„Mając na uwadze dobre przygotowanie przyszłych kierowców, zwracam się do Pana z propozycją wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”

Czego mają dotyczyć zmiany?

Główna zmiana ma oznaczać, że kursant bez względu na wynik egzaminu będzie mógł zobaczyć nagrania i przeanalizować swoje błędy. Zmiana oznacza, że nie będzie potrzeby specjalnego odwołania się, by zobaczyć materiał. Poseł Andrzej Kobylarz zaznacza również, że:

„Zdający miałby możliwość przeanalizowania swoich błędów i omówienia ich z instruktorem. Rozwiązanie te nie wiązałoby się z dużymi kosztami dla WORD, bo polegałoby na nagraniu filmu kursantowi na nośnik pendrive lub płytę CD na życzenie egzaminowanego, z klauzulą, że może wykorzystać ten film wyłącznie do własnych celów lub celów szkoleniowych”
Gdzie będzie dostępny film? Pomysł zakłada, że nagranie z egzaminu było dostępne po zalogowaniu się do Portalu OSK bez możliwości jego skopiowania.

Czy dostępność filmu z egzaminu jest dobrym rozwiązaniem?

Źródło: motoryzacja.interia.pl

Dodaj komentarz