Jak uzyskać prawo jazdy na skuter?

Maj 26, 2015
Jak uzyskać prawo jazdy na skuter?

Po wielu zmianach w przepisach dotyczących nabywania praw jazdy w styczniu 2013 roku, zaniechano wydawania kart motorowerowych. Obecnie kartę zastępuje prawo jazdy kategorii AM, i aby je uzyskać należy mieć ukończone 14 lat.

Jakie dokumenty

W dopełnianiu formalności związanych z nabyciem prawa jazdy tej kategorii należy mieć zgodę rodziców na piśmie, oraz numer tzw.: PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Należy również przedstawić dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Czas nauki i egzaminy

Nauka podobnie jak przy innych kategoriach odbywa się w części teoretycznej oraz w praktyce. Po ukończonych zajęciach kandydat przystępuje do egzaminów. Warunkiem uzyskania prawa do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Jeśli kursant zda obydwa egzaminy, wyniki te zapisywane są w jego profilu (PKK), który następnie przekazywany jest do odpowiedniego – ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji. Nauka trwa minimum 10 godzin (lekcyjnych) z zajęć teoretycznych i 10 godzin (lekcyjnych) zajęć praktycznych.

Ile kosztuje egzamin na kat. AM?

Przeprowadzanie egzaminów państwowych, zgodnie ze zmianami ze stycznia 2013 roku zawierają następujące stawki urzędowe: Egzamin teoretyczny kosztuje 30,00 zł, egzamin praktyczny zaś 140,00zł. Należy dodać, że w myśl nowych przepisów nie następuje częściowy zwrot kosztów za nieprzystąpienie do egzaminów. Koszt kursu w zależności od szkoły do jakiej uczęszcza kursant szacuje się na około od 500 do nawet 700 złotych.

Źródła: www.word.zgora.pl,  Dz. U. 2013 poz. 78

Dodaj komentarz