Co z bezterminowym prawem jazdy?

Co z bezterminowym prawem jazdy?

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny wydało orzeczenie, które może być ważne dla wszystkich kierowców w kraju. Sprawa dotyczy bezterminowego prawa jazdy. Poznaj więcej szczegółów.

Sprawa pojawiła się w 2015 roku

Cała sprawa rozpoczęła się w 2015 roku. Wszyscy kierowcy, którzy posiadali bezterminowe prawo jazdy kategorii B w nowym dokumencie, wydanym np. z powodu zmiany nazwiska, w rubryce 11 wydane termin ważności do 2030 roku, czyli na 15 lat. Kobieta, której dotyczyła sprawa poszła do sądu, by rozwiązać całą sytuacją z organem wydającym dokument.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że kobieta po tym okresie nie straci uprawnień mimo wpisania ich do dokumentu.

Nowy wzór dokumentu

Warto wiedzieć, że w 2013 roku, wprowadzono w życie nowy wzór dokumentu i tym samym zakończono wydawanie bezterminowego prawa jazdy i rozpoczęto wydawanie dokumentu na okres 15 lat. Oznacz to, że po upływie tego okresu należy po prostu wymienić dokument na nowy.

Osoby, które zrobiły prawo jazdy przed wejściem w życie regulacji, są zobowiązane do wymiany dokumentu najpóźniej w okresie 2028-2033.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku mówi o tym, że w przypadku osób, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy uprawnienia do kierowania pojazdami, których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym, w pozycji „data ważności uprawnienia” umieszcza się symbol „–” jako informację, że dana kategoria prawa jazdy jest ważna bezterminowo. W takim przypadku data ważności prawa jazdy nie może być dłuższa niż 15 lat.

Zgodnie z wyrokiem sądu ważność odnosi się tylko do samego dokumentu, a nie do zdobytych uprawnień. Sam dokument traci ważność po upływie 15 lat i wówczas należy go wymienić.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wniosek o wymianę prawa jazdy trzeba zgłosić osobiście w wydziale komunikacji zgodnym z miejscem zamieszkania. Niezbędne dokumenty do załatwienia sprawy to dowód osobisty, stare prawo jazdy oraz wniosek wraz z fotografią o wymiarach 35x45. Koszt wymiany to 100,50 zł

Źródło: www.motofakty.pl

Brak opinii

Napisz odpowiedź